Uwagi i informacje prosimy przesyłać do biuletynu


Informacje organizatorów o seminariach

Archiwum (wiadomości z ostatnich 4 tygodni)

Poniedziałek, 12.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Moritz Weber (Universität des Saarlandes): From Woronowicz's Tannaka-Krein result to examples of combinatorial quantum groups
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Piotr M. Hajac (IMPAN): Pulling back associated noncommutative vector bundlesWtorek, 13.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
Richard Lechner (Linz)
18.00 WIDEOSEMINARIUM "Dresden-Oxford-Warszawa" - sala 321
Adam Skalski (Warszawa): Haagerup approximation property for arbitrary von Neumann algebras and Schoenberg correspondence


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Magdalena Zielenkiewicz (UW): GKM graphs and root systemsŚroda, 14.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
Jacek Pomykała: Wielkie sito i problem SDLPC
12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Giovanni Moreno (IM PAN): Hyperplane sections of the meta-symplectic Grassmannian L(2,5) and 3rd order Monge-Ampère equations (part I)
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Mikołaj Rotkiewicz (MIMUW): Metric double vector bundles vs. the linearization of graded bundles (part II)


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 317
Adam Paszkiewicz (Uniwersytet Łódzki): Fenomeny związane z produktami kontrakcji
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
zmiana
Jarosław Grytczuk: O kilku bulwersujących zastosowaniach metody algebraicznej w teorii grafów. Sesja problemów otwartychCzwartek, 15.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW): O zbieżności prawie na pewno proporcji obserwacji w próbce, które znalazły się w zbiorze losowym wyznaczonym przez centralne statystyki porządkowe - wynik ogólny dla przypadku, gdy ciąg obserwacji tworzy proces stacjonarny
11.15Seminarium WORKING GROUP IN APPLICATIONS OF SET THEORY - sala 105
Saeed Ghasemi (IMPAN): The rigidity of isomorphisms between some corona algebras - continuation


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
V. Tikhomirow (Moscow University): Development of the notions of entropy, complexity and randomization in the works of A. Kolmogorov and C. Shanon
B. Demidovitch (Moscow University): On the history of mechanics and mathematics at Moscow University
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Agata Smoktunowicz (University of Edinburgh): O równaniu Younga-Baxtera i pierścieniach radykalnych Jacobsona
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Marta Strzelecka (UW): Oszacowania normy spektralnej macierzy gaussowskich


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Piotr Blass: Predicting Thom catastrophes...
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Paweł Kasprzak: Open quantum subgroups of locally compact quantum groups
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Maciej Kolanowski and Mariusz Tobolski (Faculty of Physics, UW): The canonical description of a lagrangean field theory, IPiątek, 16.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Tomasz Rogala: O zabezpieczeniu i arbitrażu na rynkach z superliniowymi kosztami za transakcje


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Galina Filipuk (UW / IMPAN): On meromorphic solutions of the equation P4,34
15.30Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Cas Apanowicz: Agile Business Intelligence Data Lake Architecture


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Wojciech Grabowski (profesor afiliowany przy UW: National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA): Towards global large eddy simulation - super-parameterization revisited
Mapka dojścia do budynkuPoniedziałek, 19.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Réamonn Ó Buachalla (IMPAN): The noncommutative Kähler geometry of the full flag manifold of Cq[SU(3)]
12.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH IMPAN - sala 321
Tomasz Downarowicz: How to kill periodic points without producing extra entropy
14.15Seminarium GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA - sala 321
Adam Skalski (IMPAN): Partition wreath products of quantum groups by finite groups
14.30Seminarium PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 106
Athanasios E. Tzavaras (Division of Computer, Electrical, Mathematical Sciences & Engineering KAUST, Saudi Arabia): Kinetic models for the description of sedimenting suspensions
16.15Seminarium PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 106
Piotr Kacprzyk (WAT): Zagadnienia ze swobodną powierzchnią dla równań nieściśliwej magnetohydrodynamikiWtorek, 20.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Prezentacja (i dystrybucja) tomu 105 (Stochastic Analysis) Banach Center Publications
12.30Seminarium z PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH - sala 106
Szymon Peszat: Problemy odwrotne dla stochastycznych równań z pochodnymi cząstkowymi
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z ANALIZY - sala 321
Aleksandr Olevskii (Uniwersytet w Tel-Aviv): Fourier quasicrystals
15.15Pierwsza część
16.45Druga część


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych - sala 2080
Athanasios E. Tzavaras: Kurs On the Structure and Properties of Systems of Thermomechanics (I)
14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Andrzej Weber (MIMUW - IMPAN): Konstrukcja Jamesa


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

14.15SINGULARITY THEORY Seminar - sala 431
Michał Zwierzyński: Geometry of affine lambda-equidistant sets for polygons with parallel opposite sitesŚroda, 21.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Giovanni Moreno (IM PAN): Invariant hypersurfaces in low-dimensional Lagrangian Grassmannians


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych - sala 5840
Athanasios E. Tzavaras: Kurs On the Structure and Properties of Systems of Thermomechanics (II)
14.15 Seminarium ZAKŁADU BIOMATEMATYKI I TEORII GIER - sala 4050
Jan Karbowski: Optymalizacja połączeń w mózgu


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 317
Bartosz Kołodziejek (PW): Logarytmiczne ogony pewnych perpetuit
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH - sala 318
Konstanty Junosza-Szaniawski: Problem zgodnego 3-kolorowaniaCzwartek, 22.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium GGT - sala 106
Sylwia Antoniuk (IMPAN Wrocław): On the random triangular group


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Paweł Siedlecki (UW): Uogólnione operatory rozwiązania
10.15Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych - sala 3170
Athanasios E. Tzavaras: Kurs On the Structure and Properties of Systems of Thermomechanics (III)
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Witold Bednorz (UW): Jak szacować procesy stochastyczne określone na produktowej przestrzeni stanów
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Marcin Napiórkowski (Institute of Science and Technology, Austria): From Many-Body Quantum Mechanics to Nonlinear Schrödinger Equation and beyond
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Paweł Goldstein (MIM UW): Sobolev mappings with positive Jacobian


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Marcin Napiórkowski: From Many-Body Quantum Mechanics to Nonlinear Schrödinger Equation and beyond
16.15The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Maciej Kolanowski and Mariusz Tobolski (Faculty of Physics, UW): The canonical description of a lagrangean field theory, IIPiątek, 23.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

Seminarium GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ (IMPANGA) - sala 403
10.30-11.30Alex Kuronya: Construction of singular divisors, Newton-Okounkov bodies, and syzygies on abelian varieties
13.00-14.00Masha Vlasenko: Formal groups and congruences

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Tomasz Rogala: O zabezpieczeniu i arbitrażu na rynkach z superliniowymi kosztami za transakcje - c.d.


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium z UKŁADÓW DYNAMICZNYCH - sala 5840
Maciej Borodzik (UW / IMPAN): Knot invariants, semigroups and the Legendre transform
15.30Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Rick Glick: Current Trends in Analytic Databases


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki, ul. Pasteura 7

13.15ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM FIZYKI ATMOSFERY - sala 17
Sylwester Arabas, Anna Jaruga, Maciej Waruszewski (Instytut Geofizyki na Wydziale Fizyki UW): What's new in libmpdata++ (towards the 2.0 release)
Mapka dojścia do budynkuPoniedziałek, 26.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.15Seminarium PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 106
Boris Muha (Department of Mathematics, University of Zagreb): An operator splitting scheme for the fluid structure interaction problems - Analysis and Numerics
16.15Seminarium PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 106
Milan Pokorny (Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics): Heat-conducting, compressible mixtures with multicomponent diffusion
17.15Seminarium MATEMATYKA DYSKRETNA - sala 408
Krzysztof Pszczoła (IMiK WAT): Cykle w digrafach (k,l)-tranzytywnych


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Grzegorz Sójka (PW): Pewne uwagi na temat jednowymiarowych układów dynamicznychWtorek, 27.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.00Seminarium MATEMATYCZNE METODY TECHNIKI - sala 405
Jean-Christophe Pesquet (University Paris-Est): A Stochastic Look on Primal-Dual Proximal Algorithms


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Mikołaj Rotkiewicz (MIM UW): Struktury algebraiczne na wiązkach gradowanychŚroda, 28.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

11.15Seminarium z TEORII LICZB - sala 105
A. Schinzel: Some results of J.W.S. Cassels and of K. Szymiczek, dead this summer
12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Piotr Mormul (MIMUW): In search of a workable algorithm for computing the nilpotent approximation of a completely nonholonomic distribution germ
14.15Seminarium GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS - sala 106
Andrzej Dragan (FUW): Ideal clocks - a convenient fiction


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.15 Seminarium ZAKŁADU BIOMATEMATYKI I TEORII GIER - sala 4050
Vladimir Mityushev (UP Kraków): Pattern formations and optimal packing


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORY UPORZĄDKOWANE - sala 318
Wojciech Kohut: Twierdzenie Tverberga i jego kolorowa wersjaCzwartek, 29.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Paweł Kozyra (IMPAN): Matematyczne aspekty skal muzycznych i serii
11.15Seminarium WORKING GROUP IN APPLICATIONS OF SET THEORY - sala 105
Saeed Ghasemi (IMPAN): The rigidity of isomorphisms between some corona algebras - continuation
12.00Seminar GEOMETRY AND TOPOLOGY OF SINGULARITIES - sala 408
C. Eyral: Topologically equisingular deformations of homogeneous hypersurfaces with line singularities are equimultiple


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Jerzy Matczuk (UW): Moduły, pierścienie i ich grafy przecięć
12.30Seminarium ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ - sala 4060
Ahmad Sabra: The Minkowski Problem and lens design


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Jurij Tomiłow: Wokół indeksu Wittena
13.15Seminarium OPERATOR ALGEBRAS AND QUANTUM GROUPS - sala 2.23
Paweł Kasprzak: Open quantum subgroups of locally compact quantum groups (II)
16.30The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Maciej Kolanowski (Faculty of Physics, UW): The canonical description of a lagrangean field theory, IIIPiątek, 30.10

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
T. Rogala: Zabezpieczenie na rynku niepłynnym z nieliniowymi kosztami za transakcje
13.30Seminarium FALE GRAWITACYJNE - sala 405
Łukasz Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne UW): Czarne dziury z mass gapu w projektach OGLE i Gaia


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

15.30Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Wojciech Świeboda: Mining sparse data sets - research summary


LISTOPAD

Wtorek, 3.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

15.00Seminarium z ANALIZY FUNKCJONALNEJ - sala 106
Przemysław Wojtaszczyk (Warszawa): Data Assimilation


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

14.30Seminarium TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA - sala 4070
Michał Jabłonowski (Uniwersytet Gdański): Metody opisania gładkiego położenia powierzchni w R4Środa, 4.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium GEOMETRIA I RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - sala 106
Jan Gutt (CFT PAN): A gentle introduction to the BGG resolution


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

12.15Seminarium ZAKŁADU GEOMETRII I TOPOLOGII - sala 5050
Piotr Szewczak (UKSW): GO-przestrzenie ciężaru nieprzekraczającego ω1 i parazwartość w iloczynach kartezjańskich
14.15 Seminarium ZAKŁADU BIOMATEMATYKI I TEORII GIER - sala 4050
Magdalena Bogdańska (UW): A data-motivated density-dependent diffusion model of in vitro glioblastoma growth


Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

10.15Seminarium PROBABILISTYCZNE na Wydziale MiNI - sala 317
Adam Paszkiewicz (Uniwersytet Łódzki): Fenomeny związane z produktami kontrakcji - c.d.
10.15Seminarium KOMBINATORYKA, TEORIA GRAFÓW I ZBIORY UPORZĄDKOWANE - sala 318
Angelika Nicgorska-Miśkiewicz: Liczba hydra grafu niespójnegoCzwartek, 5.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

10.15Seminarium STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne - sala 106
Patryk Miziuła (IMPAN): Oszacowanie wartości oczekiwanej czasu życia systemu o niejednakowych elementach
11.15Seminarium WORKING GROUP IN APPLICATIONS OF SET THEORY - sala 105
Eva Pernecka (IMPAN): Uniformly differentiable mappings from ℓ
12.15Seminar GEOMETRY AND TOPOLOGY OF SINGULARITIES - sala 408
Z. Jelonek: Thom-Boardman singularities
12.30Seminarium z TOPOLOGII - sala 106
1. Stanisław Spież: Jednoznaczność rozkładu dla iloczynów kontinuów z gęstą rodziną dziur
2. Piotr Blass: The topology, algebraic geometry and arithmetic of Fermat Zariski Manifolds and potentially undecidable propositions in arithmetic and topology


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.00Seminarium ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ - sala 5840
Paweł Morkisz (AGH Kraków): Optymalna aproksymacja klas holderowskich w obecności szumu gaussowskiego
12.15Seminarium ALGEBRA - sala 5820
Mikołaj Bojańczyk (UW): O językach regularnych
12.15Seminarium ZAKŁADU RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA - sala 3260
Michał Strzelecki (UW): Nierówności w Lp dla operatora Beurlinga-Ahlforsa ograniczonego do funkcji radialnych
14.15Seminarium IM PAN z GEOMETRYCZNEJ TEORII FUNKCJI I PRZEKSZTAŁCEŃ - sala 5050
Antoni Kijowski (MiNI PW):
Introduction to Newtonian spaces


Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5

10.15Seminarium TEORIA DWOISTOŚCI - sala 2.23
Jacek Wojtkiewicz (KMMF): Wersja twierdzenia Mermina-Wagnera dla temperatury zerowej
16.30The Thursday Colloquium - THE ALGEBRA AND GEOMETRY OF MODERN PHYSICS - room C223
Mariusz Tobolski (Faculty of Physics, UW): The canonical description of a lagrangean field theory, IVPiątek, 6.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

12.15Seminarium z METOD MATEMATYKI FINANSOWEJ - sala 106
Łukasz Stettner: Arbitraż i dualność dla niezdominowanych modeli w czasie dyskretnym
15.00YOUNG RESEARCHERS COLLOQUIUM - sala 321
Mark Pollicott (University of Warwick): Linkages and Dynamical Systems


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

15.30Seminarium ZAKŁADU LOGIKI MATEMATYCZNEJ - sala 5820
Sebastian Widz: Nowe metody liczenia reduktów przybliżonych decyzyjnych (New methods for approximate decision reduct calculation)Poniedziałek, 9.11

Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

16.15Seminarium PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS - sala 106
Jarosław Mederski (Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń): Time-harmonic solutions to nonlinear Maxwell equations


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
ul. Banacha 2

10.15Seminarium GEOMETRIA - sala 5820
Grzegorz Sójka (PW): Pewne uwagi na temat jednowymiarowych układów dynamicznych - c.d.