Informacje o seminariach

Instytut Matematyczny PAN
Young Researchers Colloquium
Niekomutatywna Geometria
Geometria Algebraiczna (IMPANGA)
Geometrical methods in physics
Warsztaty Geometrii Różniczkowej (WaGaRy)
Seminarium z dynamiki holomorficznej, iteracji przekształceń odcinka itp.
Geometria i równania różniczkowe
Geometryczna teoria funkcji i przekształceń


Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Seminaria Mechaniki Płynów
Inne seminaria


Instytut Badań Systemowych PAN
Metody przetwarzania informacji niepewnej


Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki:

Wykaz seminariów
Seminarium Układy dynamiczne
Seminarium Topologia algebraiczna
Seminarium Biologia obliczeniowa i bioinformatyka
Seminarium Geometria algebraiczna
Seminarium Semantyka, logika i weryfikacja oraz wiele ich ciekawych aplikacji
Seminarium Zakładowe z Rachunku Prawdopodobieństwa
Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej
Seminarium Zakładu Analizy Algorytmów
Seminarium Matematyczne metody biologii

Katedra Metod Matematycznych Fizyki UW

Seminaria KMMF
Algebry operatorów i grupy kwantowe
Teoria Dwoistości
Metody geometryczne fizyki
The Algebra and Geometry of Modern Physics

Instytut Geofizyki UW:

Seminaria Zakładu Fizyki Atmosfery i Zakładu Fizyki Litosfery

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW:
Seminaria

Politechnika Warszawska:

Konwersatorium Politechniki Warszawskiej Osiągnięcia nauki i techniki - metody i kierunki rozwoju
Seminarium Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości
Seminarium Probabilistyczne
Seminarium Kombinatoryka, Teoria Grafów i Zbiorów Uporządkowanych
Seminarium z algebry ogólnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego:

Seminarium Katedry Ekonometrii i Informatyki