Ruszyła rekrutacja na Letnie Praktyki Badawcze!

Trwają zapisy na VIII Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji.

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Program Praktyk przeznaczony jest dla studentów o szerokiej skali zainteresowań naukowych, począwszy od matematyki i informatyki, poprzez nanotechnologię, do ekonomii i zarządzania. W czasie Praktyk uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w kilku wybranych projektach o zróżnicowanej tematyce. Swoją wiedzą dzielą się specjaliści powiązani ze światem nauki i biznesu.

Letnie Praktyki Badawcze czerpią inspiracje z brytyjskich doświadczeń w zakresie współpracy pomiędzy firmami a środowiskiem akademickim w obszarze szeroko pojętych zastosowań matematyki (ang. industrial mathematics). Wzorcem jest tutaj brytyjski model tzw. Maths in Industry Study Groups (np.: http://www.ma.hw.ac.uk/esgi08/problems.html).

Podobnie jak w latach ubiegłych, Praktyki odbędą się w Warszawie w miesiącach letnich (lipiec-wrzesień). Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/. Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na praktyki@ibspan.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny IBS/IMC/2012.

Zespół Letnich Praktyk Badawczych