FUNDACJA ROZWOJU MATEMATYKI POLSKIEJ

Instytut Matematyczny PAN,
Śniadeckich 8, 00-950 Warszawa, tel. (22) 5228-175
e-mail: fundacja@impan.gov.pl


Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej została ustanowiona przez Profesorów Czesława Olecha i Bogdana Bojarskiego 8 listopada 1988 r. i działa przy Instytucie Matematycznym PAN od 3 sierpnia 1989 roku. Fundacja jest nadzorowana przez Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Lista donatorów założycieli Fundacji

Do podstawowych celów działania Fundacji należy między innymi:

  1. Prowadzenie działań przyczyniających się do zapewnienia matematyce polskiej odpowiedniej bazy materialnej, a zwłaszcza dopływu literatury, czasopism oraz nowoczesnej aparatury.
  2. Subsydiowanie badań w zakresie nauk matematycznych.
  3. Uczestnictwo w promowaniu wyróżniającej się kadry naukowej w dziedzinie matematyki.
  4. Pomoc w organizowaniu regularnych kontaktów i trwałego współdziałania między matematykami w kraju a matematykami polskiego pochodzenia pracującymi za granicą.
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Fundacja dofinansowała nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego, brała udział w uroczystościach z okazji setnej rocznicy urodzin Stefana Banacha fundując tablice pamiątkowe.

Fundacja wydała w 2500 egzemplarzach książkę Marka Kaca Niezależność statystyczna w rachunku prawdopodobieństwa, analizie i teorii liczb. Mark Kac, wychowanek lwowskiej szkoły matematycznej, był członkiem Narodowej Akademii Nauk USA. Książka ta stanowi mistrzowskie popularne przedstawienie ważnych wyników autora, którymi wzbogacił światową naukę.
Książkę można nabyć w cenie 10 zł za egzemplarz na drugim piętrze (biblioteka IM PAN) w godzinach od 9 do 15.

Fundacja organizuje od 1994 r. SEMINARIA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ (SEM) ustanowione i kierowane początkowo przez dr. Jerzego Norwę, a obecnie przez dr. Kazimierza Cegiełkę.
Celem SEM jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy matematycznej z uwzględnieniem aspektów metodycznych, filozoficznych i kulturowych matematyki.

Fundacja wydawała w latach 1995-2001 czasopismo GRADIENT - Kufer Matematyków. Pismo matematyków, studentów, uczniów i ich rodziców.

Skład Zarządu Fundacji:

Skład Komisji Rewizyjnej:

Skład Rady Fundacji:

Konto Fundacji:
Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej
Bank PeKaO S.A.
Nr. 31 1240 5963 1111 0000 4799 9064