Profesor Czesław Olech

dyplom

Wybrane fragmenty z życiorysu naukowego, i nie tylko, Czesława Olecha
Szczęśliwe 13-nastki

Doktorat honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Doktorat honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Laudacja

Lista publikacji