prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Przemówienie
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Szanowny Panie Profesorze
doktorze honoris causa,
Państwo Dziekani, Wysoki Senacie, Panie i Panowie, Dostojni Goście

Otwieram Uroczyste Posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na którym zostanie nadany tytuł doktora honoris causa AGH - Profesorowi Czesławowi Olechowi - wybitnej postaci świata nauki, wspaniałemu człowiekowi, przyjacielowi naszej uczelni.

Szanowni Państwo, Dostojni Goście,

Tytuł doktora honorowego to najwyższa godność jaką uczelnia może przyznać chcąc docenić i uhonorować osobę szczególnie zasłużoną. Dać dowód uznania dla wybitnych osiągnięć, docenić prawość postaw, tak w pracy jak i w życiu. Wśród naszych doktorów honorowych były tak znane postacie życia naukowego, kulturalnego i politycznego jak: prezydenci Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki, prof. Walery Goetel, prof. Michał Heller, prezydent Rudolf Schuster, Ojciec Święty Jan Paweł II. Wysoki Senat zebrał się w dniu dzisiejszym by nadać tę najwyższą godność, jaką świat akademicki w swoich tradycjach uznaje, człowiekowi wybitnemu i zasłużonemu. Zaszczyt to dla nas i honor szczególny.

Drodzy Zebrani,

Profesor Czesław Olech, to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli krakowskiej szkoły równań różniczkowych, współtwórca wyjątkowej pozycji Instytutu Matematycznego PAN oraz Centrum Banacha w polskim i międzynarodowym środowisku matematycznym.

Liczne i bardzo cenione prace Profesora Czesława Olecha dotyczą między innymi fundamentalnych problemów nauk stosowanych, asymptotycznej stabilności i globalnej asymptotycznej stabilności z wykorzystaniem twierdzeń Lapunowa i ich uogólnień. Szczególnie cenne są liczne zastosowania w teorii sterowania i w rachunku wariacyjnym. Profesor Olech zajmował się również badaniem punktów osobliwych oraz rozwiązaniami okresowymi i prawami okresowymi układów dynamicznych opisywanych równaniami różniczkowymi różnego typu. Przez wiele lat był wykładowcą naszej uczelni, która była jego pierwszym miejscem pracy. Cieszy nas fakt, że dla tak wybitnego matematyka, nasza uczelnia przez te wszystkie lata mogła być partnerem do poszerzania kolejnych horyzontów współczesnej nauki - za co bardzo dziękuję w imieniu Naszej całej społeczności.

Panie Profesorze,

W dowód uznania wszystkich tych lat jakże pięknej kariery i licznych osiągnięć naukowych, pragniemy by stał się Pan naszym HONOROWYM OBYWATELEM - DOKTOREM HONORIS CAUSA NASZEJ UCZELNI.