Bogdan Ziemian


Born: 28 Apr 1953 in Jelenia Góra, Poland
Died: 13 March 1997, Szurpiły (near Suwałki), Poland

  1. Bogdan Ziemian (1953−1997)- HTML version of a paper under this title written by Bogdan Bojarski, Stanisław Łojasiewicz, Grzegorz Łysik and Zofia Szmydt which will appear in Annales Polonici Matematici
  2. Bogdan Ziemian publications, preprints and other references