Zgłoszenie na Konferencję Zastosowań Matematyki

Zakopane-Kościelisko, 7 - 14.09.2010

Imię i nazwisko
Stopień i tytuł naukowy
Nazwa i adres zakładu pracy
NIP zakładu pracy (konieczny do wystawienia faktury)
Adres dla korespondencji
E-mail
Chciał(a)bym przedstawić komunikat