KONFERENCJE ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI

Laureaci Nagrody dla Młodych Matematyków
za najlepszy referat wygłoszony na konferencji