W dniach 21 – 25 maja 2018 roku w Centrum Konferencyjnym IM PAN w Będlewie odbędzie się XV Konferencja z Probabilistyki.

Organizatorami konferencji są: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą probabilistykę i jej zastosowania. Jej celem jest prezentacja wyników naukowych otrzymanych ostatnio przez osoby pracujące twórczo w dziedzinie probabilistyki, jak również integracja probabilistów polskich pracujących zarówno w Polsce jak i za granicą.

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Łukasz Stettner
Zastępca przewodniczącego: Tomasz Komorowski
Sekretarz: Jan Krzysztof Kowalski
Agnieszka Rygiel