Program konferencji

(Wersja z 14 maja)

Poniedziałek 21 maja 2018

9.10 –9.50Włodzimierz Bryc, Fluktuacje gęstości cząstek w ASEPie
10.00 –10.30Zbigniew J. Jurek, Operatorowa samorozkładalność dla ciągów mocno mieszających i półgrupy Urbanika
10.40 –11.00Jolanta Misiewicz, Transformata Williamsona i splot Kendalla - różne interpretacje
11.00 –11.30przerwa
11.30 –11.50Tomasz Grzywny, Gęstości przejścia subordynatorów
11.55 –12.15Adam Paszkiewicz, Ciągi założeń kontrakcji i ich trajektorie w ogólnej przestrzeni Hilberta i w $\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}$
12.20 –12.40Andrzej Komisarski, Stary problem H. Steinhausa i S. Trybuły dotyczący nieprzechodniości w porządkach zmiennych losowych
12.45 –13.05Piotr Nayar, Remarks on the logarithmic Brunn-Minkowski inequality
15.00 –15.30Marta Tyran-Kamińska, Kawałkami deterministyczne procesy Markowa
15.40 –16.00Ryszard Rudnicki, Własności modelu Steina aktywności komórki neuronowej
16.05 –16.25Łukasz Stettner, Problemy sterowania na długim horyzoncie czasowym ze zdegenerowaną obserwacją
16.25 –17.00przerwa
17.00 –17.20Patryk Truszczyński, Dystrybuanty pozorne dla łańcuchów Markowa
17.25 –17.45Krzysztof Zajkowski, O oszacowaniach Bernsteinowskiego typu dla chaosów w wektorach losowych o zależnych współrzędnych
17.50 –18.10Dawid Tarłowski, O zbieżności leniwej

Wtorek 22 maja 2018

9.00 –9.40Tomasz Klimsiak, Uogólnione stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem
9.50 –10.10Adrian Falkowski, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbijającymi barierami
10.15 –10.35Maurycy Rzymowski, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z dwiema barierami opcjonalnymi
10.40 –11.00Andrzej Rozkosz, O strukturze miar gładkich i odpowiadających im funkcjonałach addytywnych
11.00 –11.30przerwa
11.30 –11.50Adam Jakubowski, Stabilne granice dla łańcuchów Markowa
11.55 –12.15Zbigniew Palmowski, Granica Yagloma dla procesów stabilnych w stożkach
12.20 –12.40Maciej Wiśniewolski, O funkcjonałach na przestrzeni wycieczek
12.45 –13.05Grzegorz Serafin, Liczba izomorficznych kopii danego grafu w grafie losowym
15.00 –15.30Irmina Czarna, Procesy Lévy'ego zależne od dryfu - charakterystyka i możliwe zastosowania
15.40 –16.00Marcin Pitera, Warunkowe macierze kowariancji dla rozkładów eliptycznych
16.05 –16.25Dariusz Zawisza, Strategie Markowitza w czasie ciągłym
16.25 –17.00przerwa
17.00 –17.20Agnieszka Rygiel, Wycena opcji na niepłynnym rynku w warunkach niepewności modelu
17.25 –17.45Zofia Michalik, Transformata Mellina ceny akcji w modelu Steina i Steina i jej zastosowanie do wyceny opcji
17.50 –17.55Anna Serwatka, Modele rynków finansowych z czasem dyskretnym z punktu widzenia małego inwestora (plakat)
17.55 –18.15Teresa Rajba, Nierówność Muirheada dla wypukłych porządków stochastycznych
20.00posiedzenie Komitetu Programowego Konferencji

Środa 23 maja 2018

9.00 –9.40Mateusz Kwaśnicki, Dyskretna transformata Hilberta
9.50 –10.10Krzysztof Bogdan, Zastosowania wzoru Mecke-Palma
10.15 –10.35Grzegorz Żurek, Funkcje Greena jednowymiarowych procesów unimodalnych
10.40 –11.00Tomasz Juszczyszyn, Tempo zaniku funkcji harmonicznych dla niesymetrycznych ściśle $\alpha$-stabilnych procesów Lévy'ego
11.00 –11.30przerwa
11.30 –12.00Bartosz Kołodziejek, Perpetuity o lekkich ogonach
12.10 –12.30Piotr Dyszewski, Duże odchylenia dla spacerów losowych w losowym środowisku
12.35 –12.55Mateusz Staniak, Tożsamość Spitzera dla błądzeń losowych typu Kendalla
14.00 –19.00wycieczka
19.30kolacja grillowa

Czwartek 24 maja 2018

9.00 –9.30Witold Bednorz, Stochastyczna dominacja dla sum niezależnych, symetrycznych wektorów losowych
9.40 –10.00Rafał Latała, Oszacowania normy macierzy gaussowskiej o niezależnych współczynnikach
10.05 –10.25Michał Brzozowski, Nierówności z wagą dla transformat martyngałowych
10.30 –10.50Mateusz Rapicki, Nierówności ważone dla słabej normy i norm Lorentza funkcji maksymalnej martyngału
10.50 –11.30przerwa
11.30 –11.50Zbigniew S. Szewczak, O mocnym prawie wielkich liczb Komlósa-Révésza dla zależnych zmiennych losowych
11.55 –12.15Rafał Łochowski, Oszacowania ogonów symetrycznych i ściśle asymetrycznych zmiennych alfa-stabilnych
12.20 –12.40Rafał Meller, Dwustronne oszacowania momentów wieloliniowych form losowych
12.45 –13.05Rafał Marks, Ciężkoogonowe CTG dla procesów gałązkowych
15.00 –15.30Mariusz Niewęgłowski, Zgodności i strukturalne modelowanie zależności
15.40 –16.00Jacek Jakubowski, Semimartyngały a zmniejszanie filtracji
16.05 –16.25Kamil Kosiński, On the general Erdös–Révész type law of the iterated logarithm
16.25 –17.00przerwa
17.00 –17.20Barbara Jasiulis-Gołdyn, Własności asymptotyczne ekstremalnych ciągów Markowskich typu Kendalla z wykorzystaniem transformaty Williamsona
17.25 –17.45Karolina Łukaszewicz, Teoria odnowy dla ekstremalnych ciągów Markowskich typu Kendalla
17.50 –18.10Jacek Mucha, Technika rozszerzeń harmonicznych dla zupełnych funkcji Bernsteina operatora Laplace'a
19.00Uroczysta kolacja

Piątek 25 maja 2018

9.00 –9.30Wiktor Ejsmont, Wariancja próbkowa w wolnej probabilistyce
9.40 –10.00Kamil Szpojankowski, Wolna probabilistyka i macierze losowe
10.05 –10.25Aneta Buraczyńska, Analiza asymptotyki zmiennej opisującej udział obserwacji w próbie wpadających do losowego zbioru oraz jej zastosowanie w ubezpieczeniach
10.30 –10.50Natalia Soja-Kukieła, Asymptotyka statystyk porządkowych dla procesów ze strukturą regeneracyjną
10.55 –11.15Marcin Świeca, Procesy urodzin i śmierci na partycjach
11.15 –11.20Zakończenie Konferencji
11.45obiad