BCC

XXXI Konferencja z Historii Matematyki

22.05.2017 - 26.05.2017 | Będlewo

   Kolejna, XXXI Konferencja z Historii Matematyki, odbędzie się w Ośrodku IMPAN w Będlewie w dniach 22–26.05.2017. Konferencja poświęcona jest głównie   historii matematyki polskiej, jednak możliwe są też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze związane z historią matematyki.

 Organizatorem i opiekunem naukowym konferencji jest Witold Więsław.

 Udział w konferencji i tytuły referatów proszę zgłaszać bezpośrednio na adres: witold.wieslaw@poczta.onet.pl  lub witold.wieslaw@math.uni.wroc.pl

 

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image