BCC

Baby Horizons in Mathematics-school for students

07.03.2019 - 10.03.2019 | Będlewo

Referaty

Godziny wieczorne w piątek 8 III są przewidziane na referaty przedstawiane przez uczestników konferencji. Zgłoszone tematy:

Agnieszka Widz - "Kiedy podaddytywność pójdzie za daleko" (abstrakt)
 

Piotr Rudnicki - "Quasimorfizmy" (abstrakt)
Oskar Słowik - "Korelacje kwantowe w układach złożonych - podejście geometryczne" (abstrakt)

Patrycja Rychlewicz - "Uogólnione przestrzenie topologiczne typu Baire'a"

Justyna Poprawa - plakat

Dla prelegentów zapewnimy dostęp do tablicy, rzutnika oraz komputera.
 

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image