BCC

XLV Konferencja Statystyka Matematyczna

02.12.2019 - 06.12.2019 | Będlewo

Awards

The Best Phd Student Presentation Awards:

1. Wei Jiang: Ecole Politechnique - Paris
2. Krzysztof Rudaś: MINI PW i IPI PAN
3. Malwina Janiszewska: Poznan University of Life Sciences

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image