BCC

XXXIII Konferencja z Historii Matematyki

27.05.2019 - 31.05.2019 | Będlewo

Kolejna, XXXIII Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Instytutu Matematycznego PAN (Centrum Banacha) w Będlewie w dniach 27–31.05.2019. Konferencja poświęcona będzie głównie historii matematyki polskiej, jednak możliwe będą też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze związane z historią matematyki, czy też historia matematyki światowej.

Zalecany jest przyjazd do Będlewa w niedzielę 26 maja 2019 po południu. Od tego dnia zarezerwowane będą pokoje dla uczestników konferencji.

Organizatorem i opiekunem naukowym konferencji jest Witold Więsław.

Udział w konferencji i tytuły referatów proszę zgłaszać bezpośrednio na adres:  Mailto:witold.wieslaw@poczta.onet.pl, najpóźniej do połowy maja 2019 roku.  

 

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image