Polish network PL-MATHS-IN

The Polish network PL-MATHS-IN was established in connection with the initiatives ECMI and EMS in the framework of the project EU-MATHS-IN (see letter by Wil Schilders). The network’s objective is to coordinate widely understood applications of Mathematics in Poland through mathematical education, organization of schools and conferences, as well as participation in the introduction of different mathematical concepts. 

Institutions participating in the project and their representatives:

Instytut Badań Systemowych (Systems Research Institute) - Zbigniew Nahorski e-mail

Instytut Matematyczny PAN (Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences) - Łukasz Stettner e-mail

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (Institute of Mathematics, University of Wrocław) - Grzegorz Karch e-mail

Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej (Institute of Mathematics and Informatics, Wrocław University of Technology) - Wojciech Okrasiński e-mail

Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej (Institute of Mathematics, Częstochowa University of Technology) - Stanisław Kukla e-mail

Instytut Matematyki UMCS (Institute of Mathematics, Maria Curie Skłodowska University) - Przemysław Stpiczyński e-mail

Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego (Institute of Mathematics, University of Gdańsk) - Henryk Leszczyński e-mail

Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Institute of Mathematics University of Silesia - Maciej Sablik e-mail

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ICM (Interdisciplinary Center for Mathematical and Computational Modelling) - Marek Niezgódka e-mail

Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (Faculty of Physics and Applied Mathematics, Gdańsk University of Technology) - Grzegorz Graff e-mail

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW - Marian Turzański e-mail, Dariusz Zagrodny e-mail

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Piotr Pokora e-mail, Natalia Ryłko e-mail

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw) - Mirosław Lachowicz e-mail, Krzysztof Barański e-mail

Wydział Matematyki i Informatyki UMK (Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University) - Aleksander Ćwiszewski e-mail

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Faculty of Mathematics and Computer Science, Jagiellonian University in Kraków) - Jerzy Ombach e-mail

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology) - Maciej Grzenda e-mail

Wydział Matematyki i Informatyki UAM (Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University in Poznań) - Rafał Witkowski e-mail

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, University of Zielona Góra) - Jacek Bojarski e-mail; Maciej Niedziela e-mail

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image