A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Internships

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW zainteresowanych badaniami naukowymi

W programie cykle zajęć obejmujące m. in.:

  • Prezentację niektórych aspektów pracy IM PAN i prowadzonych tu badań
  • Zapoznanie praktykantów z tradycjami matematyki polskiej
  • Ukazanie korzyści płynących ze współpracy międzynarodowej
  • Wykorzystanie mediów elektronicznych; korzystanie z matematycznych baz danych w pracy naukowej

Opiekunem praktyk w roku akademickim 2012/2013 będzie
profesor Wiesław Żelazko

Istnieje możliwość, za zgodą Dziekana, zaliczania proponowanych zajęć jako praktyki zawodowej zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Zgłoszenia w Sekretariacie
INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO PAN
ul. Śniadeckich 8, pok. 111, tel. 522-81-00, email

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image