A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT
25 2 2008

Adiunkt/Postdoc positions, from October 2008, 1/2-2 years, number of positions: up to 10, deadline for applications: February 25, 2008

Summary:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na okresowe stanowiska badawcze na okres od pół roku do 2 lat, począwszy od roku akademickiego 2008/2009 dla osób mających poważne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki. Oferta obejmuje stanowiska od adiunkta do profesora. Instytut oczekuje, że osoby przyjęte w ramach konkursu będą prowadziły działalność badawczą, szczególnie w zespołach w IM PAN, w tym w zespołach realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, oraz działalność dydaktyczną i organizacyjną (organizacja konferencji i seminariów, opieka nad doktorantami, prowadzenie wykładu monograficznego/seminarium). Osobom najwyżej ocenionym w konkursie zaoferowane będą stanowiska specjalne, związane z preferencyjnym systemem premiowym. Na okres zatrudnienia w Instytucie wymagane będzie uzyskanie urlopu z macierzystej instytucji. Okres ten powinien być wykorzystany na intensywną pracę badawczą, w której nie powinny przeszkadzać dodatkowo podjęte zatrudnienia. Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, propozycją zakładu, w którym kandydat chciałby pracować, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat prosimy nadsyłać w terminie do 25 lutego 2008 r. na adres KONKURS Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10, skr. poczt. 21 Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu 0-225-228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2008 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu  

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image