A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT
25 2 2008

Special docent position, in random methods in functional analysis field 2 years, number of positions: 1, deadline for applications: February 25, 2008.

Summary:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłaszaKonkurs na specjalne 2-letnie stanowisko docenta w dziedzinie metod losowych w analizie funkcjonalnej. Kandydaci powinni posiadać wybitne osiągnięcia naukowe. Od przyjętego na to stanowisko zwycięzcy konkursu Instytut oczekuje: intensywnej pracy badawczej, zaangażowania w prace zespołu badawczego w IM PAN (seminarium, międzynarodowy program badawczy). Na okres zatrudnienia w Instytucie nie będzie wymagane uzyskanie przez zwycięzcę urlopu z macierzystej instytucji. Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat prosimy nadsyłać w terminie do 25 lutego 2008 r. na adres: KONKURS2 Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10, skr. poczt. 21 Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Instytutu lub pod numerem telefonu (Warszawa) 022 5228 101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2008 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu  

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image