Seminars archive

See upcoming seminars
 • Past seminars

 • Address
  Time
  Place
  Instructor
  Title
 • THURSDAY, 16 JANUARY 2020

 • Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

  10.15
  106
  SEMINARIUM STATYSTYKA MATEMATYCZNA I INNE ZASTOSOWANIA PROBABILISTYCZNE

  Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW)

  Przedział ufności dla ilorazu szans

 • 10.15
  403
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2

  10.30
  5840
  SEMINARIUM ZAKŁADU ANALIZY NUMERYCZNEJ

  Andrzej Kałuża (AGH Kraków)

  On optimal path-independent discretizations for SDEs with jumps

 • 12.15
  5820
  SEMINARIUM ALGEBRA

  Patryk Jaśniewski (UW)

  O algebrach quasi-dziedzicznych

 • 12.15
  3260
 • 12.30
  5070
  SEMINARIUM ZAKŁADU RÓWNAŃ FIZYKI MATEMATYCZNEJ

  Piotr Kokocki (UMK Toruń)

 • Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału MiNI, ul. Koszykowa 75

  10.15
  317
  OTWARTE SEMINARIUM Z RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

  Krzysztof Rutkowski (WMP-SNŚ UKSW)

 • Uniwersytet Warszawski, Nowy gmach Wydziału Fizyki (CentII), ul. Pasteura 5

  10.15
  2.23
  SEMINARIUM TEORIA DWOISTOŚCI

  Miłosz Panfil (IFT)

 • WEDNESDAY, 15 JANUARY 2020

 • Instytut Matematyczny PAN, ul. Śniadeckich 8

  10.15
  106
  SEMINARIUM DIFFERENTIAL EQUATIONS AND GEOMETRY

  Paweł Nurowski (CFT PAN)

  Another PDE system in 5 variables

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2

  10.15
  5820
  SEMINARIUM COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS (BOB)

  Piotr Rutkowski (MIMUW)

  Chemception - engineering chemical features using deep learning

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image