JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Czasopisma

Większość czasopism na poniższej liście dostępna jest w całości lub części zasobu w wersji elektronicznej. Tytuł czasopisma w kolorze niebieskim stanowi jednocześnie link do zasobu online. W nawiasach zaznaczono zasięg chronologiczny dostępu do pełnych tekstów. Niektóre tytuły czasopism są na liście powtórzone - oznacza to, że są dostępne u więcej niż jednego dostawcy. Większość linków prowadzi bezpośrednio do strony głównej czasopisma, jednak niektóre prowadzą do strony głównej dostawcy czasopisma - w takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dostęp do treści i abstraktów jest bezpłatny.

Ikona książki po lewej stronie tytułu oznacza, że czasopismo dostępne jest również w wersji drukowanej.

Tytuł czasopisma wyróżniony czcionką w kolorze czarnym oznacza, że zasób jest dostępny jedynie w wersji drukowanej.

Dostęp do artykułów mają tylko autoryzowane serwisy - sieć lokalna IM PAN jest autoryzowanym serwisem dla wszystkich wymienionych czasopism.

Istnieje możliwość dostarczenia przez bibliotekę wersji elektronicznej artykułu z czasopisma nieprenumerowanego
 
W celu skorzystania z usługi ARTYKUŁ NA ŻĄDANIE prosimy o przesłanie danych bibliograficznych na adres: library@impan.pl

 

Preprints with an electronic access

Click on the first letter of journal name

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek