Rules and regulations (in Polish)

Regulamin Czytelni IM PAN

 1. Czytelnia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00 (latem w godz. 8.00 - 15.00),
  w soboty w godz. 8.30 - 12.30.
 2. Korzystających z Czytelni prosimy o:
  • pozostawienie okrycia, teczek, toreb i wyłączonych komórek w szatni Biblioteki,
  • wpisanie się do księgi odwiedzin wyłożonej przy bibliotekarzu dyżurującym,
  • zgłoszenie wnoszonych do Czytelni własnych książek i czasopism,
  • troskliwe obchodzenie się z wydawnictwami, katalogami, kserografami, skanerami, komputerami Biblioteki,
  • zachowanie ciszy w Czytelni,
  • niewynoszenie wydawnictw poza Czytelnię bez wyraźniej zgody bibliotekarza dyżurującego,
  • pozostawianie książek i czasopism zdjętych z półek w pojemnikach/pudłach znajdujących się przy wejściu do poszczególnych pokoi Czytelni,
  • niewnoszenie na teren Biblioteki produktów spożywczych i napojów.
 3. Książki potrzebne czytelnikowi na dni następne mogą być dla niego odłożone na tydzień (do książek należy włożyć czytelnie podpisaną kartkę z datą i wpisanymi sygnaturami zatrzymanych książek). Książki po 2 tygodniach odkładane będą do magazynu na swoje miejsce.
 4. W razie znalezienia uszkodzenia lub zniszczenia czasopisma lub książki czytelnik proszony jest o zgłoszenie tego dyżurującemu bibliotekarzowi.

Uprzejmie prosimy naszych czytelników o przestrzeganie regulaminu.
W Bibliotece IM PAN obowiązuje zakaz palenia. 
Bufet-jadalnia znajduje się na IV piętrze.

Regulamin wypożyczania

 1. Wypożyczalnia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00 (latem w godz. 8.00 - 15.00), w soboty w godz. 8.30 - 12.30.
 2. W celu wypożyczenia książki na zewnątrz Biblioteki należy podpisać rewers biblioteczny.
 3. Biblioteka potwierdza zwrot wypożyczonej książki oddając podpisaną część rewersu.
 4. Termin wypożyczeń:< >dla czytelników indywidualnych – 90 dni,dla bibliotek (wypożyczenia międzybiblioteczne) – 30 dni.W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do czytelnika pisemne upomnienie. Zwracamy uwagę, że książki z naszej Biblioteki często są unikalne w skali kraju i powinny służyć wielu czytelnikom.
 5. Uszkodzenia, zniszczenia i zagubienia:
  • w przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik proszony jest o zgłoszenie tego faktu oraz odkupienie innego egzemplarza tej książki, a gdy jest to niemożliwe książki wskazanej przez Kierownika Biblioteki,
  • w przypadku uszkodzenia książki czytelnik powinien doprowadzić ją do stanu używalnosci, a koszty uzupelnienia braków i ponownej oprawy ponosi czytelnik (lub instytucja wypożyczająca).
 6. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  • czasopism,
  • książek z księgozbioru podręcznego,
  • publikacji wydanych przed 1945 r.
 7. Książkę z wystawki nowości można zamawiać przypinając do książki kartkę z sygnaturą oraz imieniem i nazwiskiem czytelnika, jego e-mailem, datą. Po otrzymaniu zawiadomienia o zwrocie zamówionej książki można ją odebrać w ciągu tygodnia. Po tym terminie będzie ona wypożyczona następnemu oczekującemu.
 8. Dokumenty opublikowane w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN) nie są udostępniane w ich oryginalnej formie drukowanej.
 9. Książek wypożyczonych z Biblioteki nie wolno kserować w calości, to bardzo je niszczy, a ponadto jest sprzeczne z prawem autorskim.
 10. Zasady wypozyczeń międzybibliotecznych są zgodne z Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami. Opłaty pocztowe przy przesyłkach międzybibliotecznych ponosi instytucja wysyłająca publikacje.

Uprzejmie prosimy naszych czytelników o przestrzeganie powyższego regulaminu.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek