JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Jednostki naukowe

Wszystkie te zadania realizowane będą przy pomocy zespołu stowarzyszonych z ICGFIK pracowników naukowych, wśród których są zarówno najwyższej klasy specjaliści, matematycy i fizycy o uznanym autorytecie międzynarodowym (10 profesorów zwyczajnych i 6 doktorów habilitowanych) jak i naukowa młodzież (doktoranci). Wywodzą się oni z 4 głównych jednostek:

1) Instytutu Matematycznego PAN, 
2) Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, 
3) Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 
4) Katedry Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

ale poszczególne grupy badawcze  formują się w wielu przypadkach w poprzek podziałów instytucjonalnych.

Członkowie tego zespołu od dawna już współpracują w ramach rozmaitych projektów i grantów KBN, publikują wspólne prace, wspólnie organizują konferencje naukowe itp.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek