Polska Sieć PL-MATHS-IN

Polska Sieć PL-MATHS-IN utworzona w związku z inicjatywą ECMI i EMS w ramach projektu EU-MATHS-IN (patrz list Wila Schildersa). Celem sieci jest koordynacja szeroko rozumianych zastosowań matematyki w Polsce poprzez edukację matematyczną, organizacje szkół i konferencji i udział we wdrożeniach różnych koncepcji matematycznych.

Instytucje uczestniczące w projekcie i ich reprezentanci:

Instytut Badań Systemowych (Systems Research Institute) - Zbigniew Nahorski e-mail

Instytut Matematyczny PAN (Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences) - Łukasz Stettner e-mail

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (Institute of Mathematics, University of Wrocław) - Grzegorz Karch e-mail

Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej (Institute of Mathematics and Informatics, Wrocław University of Technology) - Wojciech Okrasiński e-mail

Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej (Institute of Mathematics, Częstochowa University of Technology) - Stanisław Kukla e-mail

Instytut Matematyki UMCS (Institute of Mathematics, Maria Curie Skłodowska University) - Przemysław Stpiczyński e-mail

Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego (Institute of Mathematics, University of Gdańsk) - Henryk Leszczyński e-mail

Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Institute of Mathematics University of Silesia - Maciej Sablik e-mail

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ICM (Interdisciplinary Center for Mathematical and Computational Modelling) - Marek Niezgódka e-mail

Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (Faculty of Physics and Applied Mathematics, Gdańsk University of Technology) - Grzegorz Graff e-mail

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW - Marian Turzański e-mail, Dariusz Zagrodny e-mail

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Piotr Pokora e-mail, Natalia Ryłko e-mail

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw) - Mirosław Lachowicz e-mail, Krzysztof Barański e-mail

Wydział Matematyki i Informatyki UMK (Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University) - Aleksander Ćwiszewski e-mail

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Faculty of Mathematics and Computer Science, Jagiellonian University in Kraków) - Jerzy Ombach e-mail

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology) - Maciej Grzenda e-mail

Wydział Matematyki i Informatyki UAM (Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University in Poznań) - Rafał Witkowski e-mail

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego (Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, University of Zielona Góra) - Jacek Bojarski e-mail; Maciej Niedziela e-mail

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek