JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Lista uczestników

(18.8.2011)

1. dr Karol Andrzejczak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
2. mgr Sebastian Baran Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
3. prof. dr hab. Jarosław Bartoszewicz Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
4. mgr inż. Przemysław Błachnio WAT Warszawa
5. prof. dr hab. Zbigniew Błocki Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
6. prof. dr hab. Leon Bobrowski IBIB PAN
7. dr inż. Piotr Bora WAT Warszawa
8. dr Bogusław Bożek AGH Kraków, Wydz. Matem. Stosowanej
9. dr Jadwiga Bożek Uniwersytet Rolniczy Kraków, Kat. Stat. Mat.
10. prof. dr hab. Mykola Bratiichuk Politechnika Śląska, Inst. Matem.
11. dr Artur Bryk SGH Warszawa
12. dr Leszek Brzeźny WAT Warszawa
13. mgr Katarzyna Brzozowska-Rup Politechnika Świętokrzyska
14. prof. dr hab. Stanisław Brzychczy AGH Kraków, Wydz. Matem. Stosowanej
15. mgr inż. Mateusz Buczek WAT Warszawa
16. mgr Jan Burczak IMPAN Warszawa
17. mgr inż. Michał Chrzanowski Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
18. prof. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
19. mgr Wiesława Dąbała Fundacja CBOS Warszawa
20. dr Maria Dąbrowa Małopolska WSE Tarnów
21. mgr inż. Adam Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
22. doc. dr Anna Dębińska-Nagórska Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
23. mgr Andrzej Dietrich Inst. Nafty i Gazu Kraków
24. mgr Olga Doan Allianz Direct New Europe
25. mgr Maria Dobek Uniw. Szczeciński, Wydz. Zarz. i Ekon. Usług
26. prof. dr hab. Maksymilian Dryja Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
27. prof. dr Tyrone E. Duncan University of Kansas, Lawrence, U.S.A.
28. mgr Kamil Dyba Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
29. mgr inż. Łukasz Dzieł WAT Warszawa
30. doc. dr Eugeniusz Fidelis IM PAN Warszawa
31. mgr Krzysztof Gachewicz PZU Życie SA
32. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
33. dr inż. Karol Gajda Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
34. dr inż. Wojciech Gamrot Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
35. dr Alicja Ganczarek-Gamrot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
36. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki WAT Warszawa
37. dr Barbara Glanc Zachodniopomorski Uniw. Technologiczny
38. mgr inż. Michał Glet WAT Warszawa
39. prof. dr hab. Jurij Głazunow Politechnika Gdańska
40. mgr inż. Marek Grądzki WAT Warszawa, Inst. Matem. i Krypt.
41. dr Mieczysław Gruda Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
42. dr inż. Wiesław Grygierzec Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
43. prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz Politechnika Warszawska, Inst. Pojazdów
44. prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk IM PAN Warszawa
45. prof. dr hab. Jacek Jakubowski UW, Inst. Matem., PW, Wydz. MiNI
46. mgr Elżbieta Janas PZU Życie SA
47. prof. dr hab. Jan Janas IM PAN Kraków
48. dr inż. Alicja Janic Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
49. dr hab. Helena Jasiulewicz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50. mgr inż. Kamil Jodź Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
51. dr Alicja Jokiel-Rokita Politechnika Wrocławska, Inst. Matem.
52. doc. dr Andrzej Just Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
53. mgr inż. Kamil Kaczyński WAT Warszawa
54. prof. dr hab. Jerzy Kapelewski WAT Warszawa
55. dr Paweł Keller Uniw. Wrocławski, Inst. Inform.
56. dr Krystyna Kibalczyc Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
57. mgr Jakub Kierzkowski Politechnika Warszawska, Wydz. MiNI
58. mgr inż. Tomasz Kijko WAT Warszawa
59. prof. dr hab. Jerzy Klamka Politechnika Śląska, Inst. Automatyki
60. dr Jan Koroński Politechnika Krakowska, Inst. Matem.
61. prof. dr hab. Witold Kosiński PJWSTK Warszawa
62. mgr Marta Kostrzewska Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
63. dr Stefan Kotowski PJWSTK Warszawa
64. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
65. dr hab. Robert Kruszewski SGH Warszawa, Kat. Ekonomii Mat.
66. dr Rafał Kucharski Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
67. prof. dr hab. Henryk Leszczyński Uniwersytet Gdański, Inst. Matem.
68. dr Jarosław Łazuka WAT Warszawa, Inst. Matem. i Krypt.
69. mgr inż. Rafał Łuszczyna Politechnika Opolska, Kat. Inżynierii Wiedzy
70. prof. dr hab. Ryszard Magiera Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
71. dr Aleksander Misiak Zachodniopomorski Uniw. Technologiczny
72. mgr Krzysztof Misztal Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informatyki
73. dr inż. Michał Misztal WAT Warszawa
74. mgr Przemysław Mogiłka PZU Życie SA
75. mgr inż. Agnieszka Mruklik Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
76. dr hab. inż. Aleksander Nawrat Politechnika Śląska, Inst. Automatyki
77. prof. dr hab. Wojciech Niemiro UMK Toruń i Uniw. Warszawski
78. mgr Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
79. mgr Bernard Nowakowski IMPAN Warszawa
80. mgr inż. Marek Paradiuk KenBIT Warszawa
81. prof. dr hab. Marian A. Partyka Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
82. prof. dr hab. Bożenna Pasik-Duncan University of Kansas, Lawrence, U.S.A.
83. prof. dr hab. Stefan Paszkowski INTiBS PAN Wrocław
84. dr Piotr Pawlas UMCS Lublin, Inst. Matem.
85. prof. dr hab. Irena Pawłow Instytut Badań Systemowych PAN, WAT
86. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Uniwersytet Warszawski, Inst. Mat. Stos. i Mech.
87. dr Tomasz Piasecki IMPAN Warszawa
88. dr Katarzyna Pichór Uniwersytet Śląski
89. dr Gabriel Pietrzkowski IMPAN Warszawa
90. mgr Marcin Pitera Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
91. prof. dr hab. Leszek Plaskota Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
92. dr inż. Bartłomiej Płaczek Politechnika Śląska, Wydz. Transportu
93. dr inż. Barbara Popowska Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
94. mgr inż. Wojciech Powiertowski Transbit sp. z o.o. Warszawa
95. prof. dr hab. Anatolij Prykarpatski Pedagogical University of Drohobycz, Ukraine
96. mgr Oksana Pryshchepa Kiev University, Faculty of Cybernetics
97. mgr inż. Michał Pulit Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
98. dr Teresa Rajba Akad. Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
99. prof. dr hab. Teresa Regińska IM PAN Warszawa
100. dr Wojciech Rejchel UMK Toruń
101. prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
102. dr inż. Jerzy Stefan Respondek Politechnika Śląska, Inst. Informatyki
103. mgr Przemysław Rola Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
104. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
105. mgr Agnieszka Rygiel PWSZ Tarnów
106. prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
107. dr Wawrzyniec Sadkowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
108. prof. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
109. mgr Joanna Smejda Uniwersytet Łódzki, Kat. Anal. Mat.
110. mgr Małgorzata Sobolewska Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Inst. Matem.
111. prof. dr hab. Lesław Socha UKSW, Wydz. Matem.-Przyr.
112. mgr Ewa Sokołowska UMCS Lublin
113. dr Maciej Sporysz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
114. mgr Przemysław Spurek Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informatyki
115. dr Zdzisław Stempień Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
116. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
117. dr Marcin Sydow PJWSTK Warszawa
118. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
119. dr Piotr Szlenk TUA Allianz S.A.
120. dr Maria Szmuksta-Zawadzka Zachodniopomorski Uniw. Technologiczny
121. dr Hanna Ścięgosz Politechnika Opolska, Inst. Matem.
122. dr Piotr Śliwka UKSW Warszawa, Wydz. Mat.-Przyr.
123. mgr Marek Śmieja Uniwersytet Jagielloński
124. prof. dr hab. Andrzej Świerniak Politechnika Śląska, Inst. Automatyki
125. dr hab. Krzysztof Topolski Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
126. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Akad. Ekonomiczna Katowice, Kat. Ekonometrii
127. mgr Iryna Usar Uniwersytet w Kijowie, Wydział Cybernetyki
128. dr Zbigniew Walczak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
129. dr Janusz Wąsowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
130. prof. dr hab. Aleksander Welfe Uniwersytet Łódzki
131. dr Maciej Wiśniewolski Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem.
132. dr Piotr Wojdyłło IM PAN Warszawa
133. mgr Małgorzata Wojtyś Politechnika Warszawska, Wydz. MiNI
134. prof. dr hab. Czesław Woźniak  
135. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
136. dr inż. Iwona Wróbel Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
137. dr Jerzy Wyborski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
138. prof. dr hab. Jerzy Zabczyk IM PAN Warszawa
139. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski IM PAN Warszawa
140. dr Marta Zalewska Warszawski Uniwersytet Medyczny
141. dr Dariusz Zawisza Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
142. dr inż. Zenon Zbąszyniak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
143. dr hab. inż. Artur Zbiciak Politechnika Warszawska, Inst. Dróg i Mostów
144. prof. dr hab. Ryszard Zieliński IM PAN Warszawa
145. dr hab. Krystyna Ziętak Politechnika Wrocławska, Inst. Matem.
146. mgr inż. Anna Żyła PZU Życie SA
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek