JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Lista uczestników

(28.8.2014)

1. mgr Sebastian Baran Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. dr Jakub Bielawski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. prof. dr hab. Leon Bobrowski IBIB PAN
4. dr inż. Piotr Bora WAT Warszawa
5. Michał Brzozowski Uniwersytet Łódzki
6. dr Wiesław Chmielnicki Uniwersytet Jagielloński, Zakład Technologii Gier
7. mgr inż. Michał Chrzanowski Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
8. mgr Wiesława Dąbała CBS IFiS PAN
9. dr inż. Adam Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
10. mgr inż. Anna Małgorzata Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
11. mgr Andrzej Dietrich Inst. Nafty i Gazu Kraków
12. prof. dr hab. Maksymilian Dryja Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
13. dr inż. Andrzej Dukata WAT Warszawa
14. mgr Krzysztof Gachewicz PZU Życie SA
15. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
16. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki WAT Warszawa
17. dr Agata Gołaszewska Politechnika Gdańska
18. dr Michał Góra AGH Kraków
19. dr Mieczysław Gruda Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
20. mgr Anna Gryboś AGH Kraków, Wydz. Mat. Stosowanej
21. prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz Politechnika Warszawska, Inst. Pojazdów
22. prof. dr hab. Tadeusz Inglot Politechnika Wrocławska, Inst. Matem.
23. prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk IM PAN Warszawa
24. prof. dr hab. Jacek Jakubowski UW, Inst. Matem., PW, Wydz. MiNI
25. mgr Elżbieta Janas PZU Życie SA
26. dr inż. Alicja Janic Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
27. dr Mariusz Jurkiewicz WAT Warszawa
28. dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
29. doc. dr Andrzej Just Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
30. dr Jacek Juzwiszyn Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
31. mgr Maria Kamińska-Zabierowska Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
32. mgr inż. Maciej Kamiński Politechnika Wrocławska
33. prof. dr hab. Jerzy Kapelewski WAT Warszawa
34. Dariusz Kasprzycki Akademia Pomorska Słupsk, Inst. Matem.
35. dr Paweł Keller Politechnika Warszawska, Wydz. MiNI
36. dr hab. Przemysław Kiciak Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
37. mgr Jakub Kierzkowski Politechnika Warszawska, Wydz. MiNI
38. mgr Cezary Klimkowski Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
39. prof. dr hab. Tomasz Komorowski IMPAN Warszawa
40. dr Stefan Kotowski PJWSTK Warszawa
41. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
42. prof. dr hab. Józef Kubik Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
43. mgr inż. Justyna Kufel Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
44. Hanna Kwiatkowska Akademia Pomorska Słupsk, Inst. Matem.
45. dr hab. Wiesław Larecki IPPT PAN
46. mgr Paweł Łapuć PZU Życie SA
47. Krzysztof Ławecki Wrocław
48. dr Jarosław Łazuka WAT Warszawa, Inst. Matem. i Krypt.
49. dr Arkadiusz Misztela Uniwersytet Szczeciński, Inst. Matem.
50. mgr Przemysław Mogiłka PZU Życie SA
51. dr inż. Mariusz Niewęgłowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
52. dr Piotr Nowak Uniwersytet Opolski, Inst. Matem.
53. mgr Justyna Ogorzały Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
54. prof. dr hab. Wiera Oliferuk Politechnika Białostocka
55. prof. dr hab. Zbigniew Palmowski Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
56. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Uniwersytet Warszawski, Inst. Mat. Stos. i Mech.
57. prof. dr hab. Szymon Peszat UJ, IM PAN Kraków
58. Anna Piec Akademia Pomorska Słupsk, Inst. Matem.
59. mgr Piotr Polak Uniwersytet Szczeciński, Wydz. Mat.-Fiz.
60. dr inż. Barbara Popowska Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
61. dr Piotr Prokopowicz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
62. mgr inż. Michał Pulit Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
63. prof. dr hab. Teresa Regińska IM PAN Warszawa
64. Jarosław Regliński Akademia Pomorska Słupsk, Inst. Matem.
65. mgr Przemysław Rola Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
66. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
67. Karolina Rusak Akademia Pomorska Słupsk, Inst. Matem.
68. prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
69. prof. dr hab. Maciej Sablik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
70. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
71. mgr inż. Grzegorz Sługocki Politechnika Warszawska, Wydz. MEL
72. mgr Katarzyna Steliga UMCS Lublin
73. Adam Stelmaszuk Akademia Pomorska Słupsk, Inst. Matem.
74. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
75. mgr Kamil Stępień Uniwersytet Jagielloński, Wydz. Mat. i Inf.
76. mgr Anna Sulima Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
77. dr Marcin Sydow PJWSTK Warszawa i IPI PAN
78. prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
79. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
80. mgr inż. Piotr Szulc Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
81. prof. dr hab. Dominik Szynal KUL, Wydz. Zam. w Stalowej Woli
82. dr Piotr Śliwka UKSW Warszawa, Wydz. Mat.-Przyr.
83. mgr Marek Śmieja Uniwersytet Jagielloński
84. mgr inż. Agnieszka Tiszbierek Politechnika Opolska
85. mgr Jakub Trybuła Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
86. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
87. dr hab. Vsevolod Vladimirov AGH Kraków
88. prof. dr hab. Aleksander Welfe Uniwersytet Łódzki, NBP
89. mgr inż. Michał Wroński WAT Warszawa
90. dr inż. Iwona Wróbel Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
91. dr Grzegorz Wyłupek Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
92. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski IM PAN Warszawa
93. dr Dariusz Zawisza Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
94. dr inż. Zenon Zbąszyniak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek