Lista uczestników

LISTA UCZESTNIKÓW

(25.9.2015)
1. mgr Sebastian Baran Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. dr Jakub Bielawski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. prof. dr hab. Leon Bobrowski IBIB PAN
4. dr inż. Piotr Bora WAT Warszawa
5. prof. dr hab. Mykola Bratiichuk Politechnika Śląska, Inst. Matem.
6. mgr Roksana Brodnicka Uniwersytet Śląski
7. dr inż. Artur Bryk SGH Warszawa
8. prof. dr Yaroslav Chabanyuk Lwowski Państwowy Uniw. Bezpieczeństwa Życia
9. dr hab. Jacek Chudziak Uniwersytet Rzeszowski
10. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
11. mgr Wiesława Dąbała IFiS PAN
12. dr inż. Adam Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
13. mgr inż. Anna Małgorzata Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
14. mgr Jacek Dębowski AGH Kraków
15. mgr Andrzej Dietrich Inst. Nafty i Gazu Kraków
16. prof. dr hab. Maksymilian Dryja Vistula; Uniwersytet Warszawski, Inst. Mat. Stos.
17. mgr Krzysztof Gachewicz PZU Życie SA
18. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
19. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki WAT Warszawa
20. dr Mieczysław Gruda Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
21. prof. dr hab. Tadeusz Inglot Politechnika Wrocławska, Inst. Matem.
22. mgr Elżbieta Janas PZU Życie SA
23. mgr inż. Kamil Jodź Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
24. dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
25. doc. dr Andrzej Just Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
26. mgr inż. Kamil Kaczyński WAT Warszawa
27. mgr Marek Kajdanowicz AEGON Services
28. dr Paweł Keller Politechnika Warszawska, Wydz. MiNI
29. inż. Michał Kędzierski WAT Warszawa
30. dr Uliana Khimka Politechnika Lwowska
31. prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka Politechnika Śląska
32. prof. dr hab. Tomasz Komorowski IM PAN Warszawa
33. dr Marta Kornafel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
34. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
35. dr Joanna Kucner Politechnika Łódzka, Centrum Nauczania Mat. i Fiz.
36. mgr Justyna Kufel Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
37. dr Agnieszka Kulawik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
38. mgr Paweł Łapuć PZU Życie SA
39. prof. dr hab. Marek Męczarski SGH Warszawa, Inst. Ekonometrii
40. mgr inż. Agnieszka Mruklik Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
41. dr Joanna Napiórkowska Opole
42. prof. dr hab. Wojciech Niemiro Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM
43. dr Piotr Nowak Uniwersytet Opolski, Inst. Matem. i Inf.
44. mgr Justyna Ogorzały Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
45. prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski IF PAN Warszawa
46. prof. dr hab. Andrzej Palczewski Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
47. prof. dr hab. Bożenna Pasik-Duncan University of Kansas, Lawrence, U.S.A.
48. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Uniwersytet Warszawski, Inst. Mat. Stos. i Mech.
49. dr Marcin Pitera Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
50. dr inż. Barbara Popowska Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
51. dr hab. Teresa Rajba Akad. Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
52. prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
53. dr hab. Joanna Rencławowicz IM PAN Warszawa
54. dr Przemysław Rola Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
55. mgr Paulina Romanowska PZU Życie SA
56. dr hab. Roman Różański Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
57. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
58. dr Agnieszka Rygiel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
59. prof. dr hab. Maciej Sablik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
60. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
61. mgr Marek Skarupski Politechnika Wrocławska
62. mgr inż. Grzegorz Sługocki Politechnika Warszawska, Wydz. MEL
63. prof. dr hab. Lesław Socha UKSW, Wydz. Matem.-Przyr.
64. dr Zdzisław Stempień Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
65. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
66. mgr Anna Sulima Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
67. dr Marcin Sydow PJWSTK Warszawa i IPI PAN
68. prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
69. mgr Maciej Szczeciński Uniwersytet Zielonogórski
70. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
71. prof. dr hab. Zbigniew Świtalski Uniwersytet Zielonogórski
72. dr Jolanta Tańcula Uniwersytet Opolski, Inst. Matem. i Inf.
73. mgr Dawid Tarłowski Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
74. mgr inż. Agnieszka Tiszbierek Politechnika Opolska
75. dr hab. Krzysztof Topolski Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
76. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
77. mgr Maciej Tuski AEGON Services
78. prof. dr hab. Aleksander Welfe Uniwersytet Łódzki, NBP
79. dr hab. Bartosz Wilczyński Uniwersytet Warszawski
80. dr hab. Paweł Woźny Uniwersytet Wrocławski, Inst. Inform.
81. mgr inż. Michał Wroński WAT Warszawa
82. dr inż. Iwona Wróbel Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
83. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski IM PAN Warszawa
84. dr Marta Zalewska Warszawski Uniwersytet Medyczny
85. dr Dariusz Zawisza Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
86. dr inż. Zenon Zbąszyniak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek