JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Lista uczestników

LISTA UCZESTNIKÓW

(13.9.2021)

XLIX KZM

1. dr Sebastian Baran Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. dr Jakub Bielawski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3. mgr Tomasz Bochacik AGH Kraków
4. prof. dr hab. Małgorzata Bogdan Uniwersytet Wrocławski
5. prof. dr hab. Mykola Bratiichuk Politechnika Śląska, Inst. Matem.
6. dr Tymoteusz Chojecki IMPAN Warszawa
7. dr hab. Beata Ciałowicz Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Kat. Matem.
8. dr hab. Tomasz Cieślak IMPAN Warszawa
9. mgr Natalia Czyżewska AGH Kraków
10. dr Anna Denkowska Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
11. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
12. prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki WAT Warszawa
13. dr Mieczysław Gruda Warszawa
14. prof. dr hab. Piotr Gwiazda Uniwersytet Warszawski
15. prof. dr hab. Anna Jaśkiewicz Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
16. mgr Damian Jelito Uniwersytet Jagielloński
17. prof. PŁ dr Andrzej Just Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
18. dr Andrzej Kałuża AGH Kraków
19. dr Adrian Karpowicz Uniwersytet Gdański, Inst. Matem.
20. prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
21. prof. dr hab. Tomasz Komorowski IM PAN Warszawa
22. prof. dr hab. Robert Kruszewski SGH Warszawa, Kat. Mat. i Ekonomii Mat.
23. dr Agnieszka Kulawik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
24. dr hab. Agnieszka Lipieta Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Kat. Matem.
25. dr hab. Rafał Łochowski Szkoła Główna Handlowa Warszawa
26. dr hab. Leszek Marcinkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM
27. dr Arkadiusz Misztela Uniwersytet Szczeciński, Inst. Matem.
28. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski AGH Kraków, Kat. AiR
29. dr hab. Krzysztof Mizerski Instytut Geofizyki PAN
30. prof. dr hab. Wojciech Niemiro Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM
31. dr inż. Mariusz Niewęgłowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
32. prof. dr hab. Andrzej Nowak Uniw. Zielonogórski, Wydz. Mat., Inf. i Ekon.
33. dr inż. Andrzej Ossowski WAT Warszawa
34. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński IPPT PAN Warszawa
35. prof. dr hab. Leszek Plaskota Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
36. prof. dr hab. Teresa Regińska IM PAN Warszawa
37. dr Wojciech Rejchel Uniwersytet Warszawski
38. dr hab. Joanna Rencławowicz IM PAN Warszawa
39. dr Przemysław Rola Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
40. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
41. dr Agnieszka Rygiel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
42. prof. dr hab. Maciej Sablik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
43. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
44. prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski Politechnika Wrocławska, Wydz. Matem.
45. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
46. dr Radosław Wieczorek Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
47. dr Rafał Witkowski UAM Poznań, Wydz. Matem. i Inf.
48. dr hab. Paweł Woźny Uniwersytet Wrocławski, Inst. Inform.
49. mgr inż. Zofia Wróblewska Politechnika Wrocławska
50. dr Grzegorz Wyłupek Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
51. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski IM PAN Warszawa
52. dr hab. Marta Zalewska Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek