JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Program

5 września 2017 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Otwarcie konferencji – Łukasz Stettner
9.15 George Fitton
HSBC oraz Independent Model Review Team
9.45 Philippe J. S. De Brouwer
Coherent Risk Measures
11.00 Przerwa
11.30 Zbigniew Czechowski
Matematyka w służbie geofizyki
12.15 Leszek Plaskota
Optymalna numeryczna aproksymacja funkcji kawałkami gładkich
Sesja popołudniowa
15.00 Tomasz Komorowski
Homogenizacja semiliniowych równań adwekcji
15.45 Maciej Szczeciński
Istnienie rozwiązania martyngałowego rozszerzonego równania Kortewega-de Vriesa
16.15 Paweł Szabłowski
q-uogólnienia procesów Wienera i Ornsteina-Uhlenbecka
19.00 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN – prowadzi Maciej Sablik:
  • Dyskusja o kontaktach matematyki stosowanej z szeroko rozumianym przemysłem: wystąpienia Kamila Kuleszy, Rafała Witkowskiego
  • Informacja o ICIAMie (Łukasz Stettner)
  • Informacja o Matematyce Stosowanej (Krzysztof Szajowski)

6 września 2017 r. (środa)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Wojciech M. Zajączkowski
Problem ze swobodną powierzchnią dla nieściśliwej lepkiej magnetohydrodynamiki
9.45 Joanna Rencławowicz, A. Mikhaylov, W. Zajączkowski
Globalne regularne rozwiązania równań mhd w gładkich obszarach toroidalnych
10.20 Anna Denkowska
Własność UPC i nierówność Markowa z parametrem
11.00 Przerwa
11.30 Piotr Gwiazda
Równania fizyki matematycznej i nieoczekiwane własności ich słabych rozwiązań
12.10 T. Dębiec, P. Gwiazda, Kamila Łyczek, A. Świerczewska-Gwiazda
Relative entropy method for measure-valued solutions
Sesja popołudniowa
15.00 George Fitton
Multiplicative Cascades and their Applications
15.30 Agnieszka Rygiel
Superreplikacja na rynku z proporcjonalnymi kosztami transakcji – podejście niezależne od modelu
16.00 Ewa Rak
Zastosowanie rozdzielności operatorów agregacji z elementem zerowym w teorii użyteczności
16.30 Sebastian Baran, Zbigniew Palmowski
Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Craméra-Lundberga
17.00 Prezentacja plakatów
19.30 Sesja plakatowa

Roksana Brodnicka, Henryk Gacki
Asymptotic stability of an evolutionary nonlinear Boltzmann-type equation

Artur Bryk
Zbieżność procesu sum częściowych dla randomizowanego procesu liniowego

Adam Deptuła
Analiza automatycznych skrzynek przekładniowych z uwzględnieniem logicznych drzew decyzyjnych

Anna Małgorzata Deptuła
Analiza nieparametryczna percepcji ryzyka innowacji technicznych ze względu na wybrany rodzaj osobowości eksperta

Anna Małgorzata Deptuła, Adam Deptuła
Porównanie wyników analizy nieparametrycznej percepcji ryzyka dla wybranych typów osobowości eksperta

Mieczysław Gruda, Włodzimierz Rembisz
Istnienie ogólnej ekonomicznej równowagi konkurencyjnej: podejście wariacyjne

Magdalena Orłowska, Marcin Koralewski, Karol Niczyj
Zastosowanie optymalnych procedur sekwencyjnych w sieciach społecznościowych

Marian A. Partyka, Adam Deptuła, Adam Krzyżak
Wybrane zagadnienia analizy dokładności logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych z uwzględnieniem zmiennych warunkowych

Marian A. Partyka, Maria Natorska
Wybrane zagadnienia nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych w ustalaniu rangi ważności zmiennych decyzyjnych

Aleksandra Pawłowska, Włodzimierz Rembisz
Ewaluacja polityki rolnej za pomocą metody łączenia danych według prawdopodobieństwa

Agnieszka Pilarska, Jan Burdziej
Dostępność przestrzenna do placówek służby zdrowia a zachorowalność ludności w świetle analiz sieciowych i wielowymiarowej analizy statystycznej

Agnieszka Tiszbierek
Przykład zastosowania komputerowego wspomagania procesu wyznaczania optymalnych logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych ze zmienną jednowartościową

Agnieszka Tiszbierek
Przykład zastosowania komputerowego wspomagania procesu wyznaczania optymalnych logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych na rzeczywistym przykładzie z zastosowaniem zmiennej zastępczej

7 września 2017 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Bozenna Pasik-Duncan
Some Explicitly Solvable Stochastic Differential Games
9.45 Piotr Więcek
Gry stochastyczne z continuum graczy – teoria i zastosowania
10.25 Krzysztof J. Szajowski
Wieloagentowe zatrzymywanie procesów przedziałami deterministycznych
11.00 Przerwa
11.30 Jerzy Klamka
Sterowalność układów dynamicznych z opóźnieniami
12.00 Andrzej Just, Zdzisław Stempień
Nieliniowe zadanie sterowania optymalnego opisane przez pewną klasę równań rozciągliwej belki i jego aproksymacja typu Galerkina
12.30 Lesław Socha
Eksponencjalna stabilność sznurowych układów hybrydowych z ciągłym niegaussowskim wymuszeniem
15.30 Koncert Muzyka polska w epoce Kościuszki (1791 – 1817)
w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem (ul. Sienkiewicza 12)
Wykonawcy: Edyta Nowicka – sopran, Tadeusz Trzaskalik – fortepian, Grażyna Brewińska – słowo o muzyce
19.30 Ognisko

8 września 2017 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Rafał Nowak
Przyspieszanie zbieżności szeregów naprzemiennych
9.30 Przemysław Rola
Analiza składowych niezależnych w oparciu o asymetrię
10.00 Grzegorz M. Sługocki
On the numerical solution of an ODE eigenproblem using an orthogonal expansion
10.30 Jolanta Tańcula
Algorytm oszczędzania energii dla broadcastu w bezprzewodowych sieciach sensorowych
11.00 Przerwa
11.30 Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek
Adaptacyjny poziom ucinania w estymacji i jego zastosowanie
12.00 Błażej Miasojedow
Zbieżność algorytmów stochastycznej aproksymacji dla funkcji niegładkich i niewypukłych
12.30 Igor Jaworski, R. Juzefowycz, Z. Zakrzewski, J. Majewski
Łącznie okresowo niestacjonarne procesy losowe i metody ich wzajemnej analizy statystycznej
Sesja popołudniowa
15.00 Tomasz Dębiec
Zasada zachowania energii dla słabych rozwiązań równań mechaniki płynów
15.35 Michał Sawicki, Andrzej Kwiecień
Problem optymalizacji kombinatorycznej uszeregowania izochronicznych transakcji danych nad monoidem abelowym opisującym transmisję pakietu
16.10 Agnieszka Siedlaczek
Nieparametryczna estymacja kwantyli
16.50 Kto wie, jak to rozwiązać?, cz. I, ewentualne dokończenie o godz. 19.30

9 września 2017 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Tomasz Cieślak
Geometric approach to multipeakons
9.45 Joanna Napiórkowska, Zbigniew Peradzyński
O niestabilnościach rozwiązań układów hiperbolicznych
10.25 Bernard Nowakowski
Równania cieczy mikropolarnej z dynamicznymi warunkami brzegowymi
11.00 Przerwa
11.30 Maciej Nowak, Tadeusz Trzaskalik
Interaktywne zarządzanie zdolnością produkcyjną
12.00 Agnieszka Lipieta
Mechanisms of Schumpeterian evolution – Hurwiczian approach
12.30 Marta Kornafel, Ivan Telega
Natural capital in economic models
Sesja popołudniowa
15.00 Maciej Sablik
O pewnym zastosowaniu równań funkcyjnych
15.40 Jakub Bielawski
Nieredundantne tablice ortogonalne
16.10 Adam Deptuła
Struktury rozgrywające parametrycznie w ujęciu analitycznym dla przekładni planetarnych zamodelowanych grafem konturowym
19.00 Uroczysta kolacja

11 września 2017 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Ryszard Rudnicki
Co ma wspólnego bilard stochastyczny z modelami cyklu komórkowego?
10.00 Radosław Wieczorek
Zbieżność do rozwiązań deltowych w modelach ze strukturą wiekową i dojrzałościową
10.30 Zofia Sikorska-Piwowska, Piotr Śliwka, Sławomir Paśko
Model synchronizacji ruchów kończyn w lokomocji naczelnych
11.00 Przerwa
11.30 Ewa Girejko
Consensus for the Hegselmann-Krause type model with non-invasive control
12.00 Michał Wychowański i inni
Modelling of a single sculling technique
12.30 Grzegorz Sługocki, M. Wychowański, G. Orzechowski, D. Radomski
The hydrodynamic flow past the oar and mathematical description of the oar force

12 września 2017 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Władysław Szczotka
O zbieżności pewnego ciągu procesów z parametrem czasowym na (-∞,∞)
9.40 Henryk Gacki
Asymptotyczna stabilność pewnego nieliniowego równania typu Boltzmanna na zbiorach wypukłych
10.10 Łukasz Stettner
Cena kalkulacyjna na wieloakcyjnym rynku finansowym
10.50 Zakończenie konferencji

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek