Lista uczestników

LISTA UCZESTNIKÓW

(29.8.2018)

XXIV KKZMBM

1. mgr inż. Piotr Bajger Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
2. dr Agnieszka Bartłomiejczyk Politechnika Gdańska
3. dr inż. Krzysztof Bartoszek Linköping University
4. prof. dr hab. Adam Bobrowski Politechnika Lubelska
5. dr hab. Marek Bodnar Uniwersytet Warszawski
6. dr Mariusz Bodzioch Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
7. mgr inż. Marcin Choiński Uniwersytet Warszawski
8. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
9. dr hab. Urszula Foryś Uniwersytet Warszawski
10. dr hab. Krzysztof Fujarewicz Politechnika Śląska
11. mgr inż. Anna Glodek Politechnika Śląska
12. dr inż. Beata Jackowska-Zduniak SGGW Warszawa
13. mgr inż. Paweł Klimasara Uniwersytet Śląski
14. dr Mikhail Kolev Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
15. mgr inż. Adam Korpusik Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
16. prof. dr hab. Mirosław Krzyśko Uniwersytet Adama Mickiewicza
17. mgr inż. Monika Kurpas Politechnika Śląska
18. prof. dr hab. Urszula Ledzewicz Southern Illinois University Edwardsville
19. mgr Maciej Leszczyński Politechnika Łódzka
20. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki IPPT Warszawa
21. dr Joanna Napiórkowska WAT Warszawa
22. prof. dr hab. Adam Paszkiewicz Uniwersytet Łódzki
23. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Wydział Cybernetyki, WAT
24. dr hab. Monika Joanna Piotrowska Uniwersytet Warszawski
25. dr hab. inż. Krzysztof Puszyński Politechnika Śląska
26. lic. Piotr Radziński Uniwersytet Warszawski
27. dr Elżbieta Ratajczyk Politechnika Lubelska
28. dr Konrad Sakowski Uniwersytet Warszawski
29. dr Sebastian Sakowski Uniwersytet Łódzki
30. prof. dr hab. Heinz Schättler Washington University, St. Louis
31. mgr inż. Agnieszka Siedlaczek Uniwersytet Opolski
32. dr hab. inż. Jarosław Śmieja Politechnika Śląska
33. prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak Politechnika Śląska
34. dr Andrzej Tomski Uniwersytet Śląski
35. dr hab. Marta Tyran-Kamińska IMPAN Katowice
36. dr Jacek Waldmajer Uniwersytet Opolski
37. mgr inż. Marcin Witkowski AGH Kraków
38. prof. dr hab. Mariusz Ziółko AGH Kraków

XLVII KZM

1. dr Jakub Bielawski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. prof. dr hab. Adam Bobrowski Politechnika Lubelska, Katedra Matematyki
3. prof. dr hab. Małgorzata Bogdan Uniwersytet Wrocławski
4. dr hab. Bogusław Bożek AGH Kraków, Wydz. Matem. Stosowanej
5. dr hab. Jadwiga Bożek Uniwersytet Rolniczy Kraków, Kat. Stat. Mat.
6. mgr Roksana Brodnicka Uniwersytet Śląski
7. dr inż. Artur Bryk SGH Warszawa
8. dr hab. Jacek Chudziak Uniwersytet Rzeszowski
9. dr hab. Tomasz Cieślak IMPAN Warszawa
10. dr hab. inż. Krzysztof Cyran SkyTech Products
11. lic. Natalia Czyżewska AGH Kraków
12. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
13. mgr Wiesława Dąbała IFiS PAN
14. dr Anna Denkowska Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
15. dr inż. Adam Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
16. dr inż. Anna Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
17. dr hab. Urszula Foryś Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
18. prof. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
19. prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki WAT Warszawa
20. prof. Moshe Goldberg Technion Haifa
21. dr Maria Górnioczek Uniwersytet Śląski
22. dr Mieczysław Gruda Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
23. prof. dr hab. Henryk Gurgul AGH Kraków, Wydz. Zarządzania
24. prof. dr hab. Piotr Gwiazda Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
25. prof. dr hab. Adam Idzik Uniwersytet Jana Kochanowskiego
26. dr Sławomir Jarek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
27. Damian Jelito Uniwersytet Jagielloński
28. dr Andrzej Just Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
29. mgr Marek Kajdanowicz AEGON Services
30. mgr Andrzej Kałuża AGH Kraków
31. prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka Politechnika Śląska
32. dr Marek Kociński SGGW Warszawa
33. prof. dr hab. Tomasz Komorowski IM PAN Warszawa
34. dr Marta Kornafel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
35. dr hab. Jan Koroński Politechnika Krakowska, Inst. Matem.
36. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
37. dr Paweł Marcin Kozyra Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
38. prof. dr hab. Robert Kruszewski SGH Warszawa, Kat. Mat. i Ekonomii Mat.
39. dr Agnieszka Kulawik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
40. prof. dr hab. Urszula Ledzewicz Southern Illinois University Edwardsville
41. dr Agnieszka Lipieta Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Kat. Matem.
42. dr hab. Andrzej Makagon Hampton University, U.S.A.
43. dr hab. Marek Męczarski SGH Warszawa, Inst. Ekonometrii
44. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski AGH Kraków, Kat. Automatyki
45. dr Paweł Morkisz AGH Kraków
46. dr Joanna Napiórkowska WAT Warszawa
47. dr inż. Mariusz Niewęgłowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
48. dr Tatiana Odzijewicz SGH Warszawa
49. dr Justyna Ogorzały Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
50. prof. dr hab. Marian Antoni Partyka Politechnika Opolska, Wydz. Inżynierii Produkcji
51. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Wydział Cybernetyki, WAT
52. prof. dr hab. Leszek Plaskota Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
53. dr inż. Łukasz Płociniczak Politechnika Wrocławska, Wydz. Matem.
54. dr Jan Poleszczuk Inst. Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
55. dr Paweł Przybyłowicz AGH Kraków
56. prof. dr hab. Teresa Rajba Akad. Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
57. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
58. dr Agnieszka Rygiel Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
59. mgr Paweł A. Ryszawa WAT Warszawa
60. prof. dr hab. Maciej Sablik Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
61. dr Lucjan Sapa AGH Kraków, Wydz. Matem. Stos.
62. prof. dr hab. Heinz Schättler Washington University, St. Louis
63. mgr inż. Agnieszka Siedlaczek Uniwersytet Opolski, Inst. Matem. i Inf.
64. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
65. prof. dr hab. inż. Lesław Socha UKSW, Wydz. Matem.-Przyr.
66. dr Zdzisław Stempień Politechnika Łódzka, Centrum Naucz. Mat. i Fiz.
67. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
68. prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski Politechnika Wrocławska, Wydz. Matem.
69. dr Wojciech Szatzschneider Universidad Anahuac, Mexico
70. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
71. mgr inż. Agnieszka Tiszbierek Opole
72. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
73. mgr Maciej Tuski AEGON Services
74. prof. dr hab. Aleksander Welfe Uniwersytet Łódzki
75. dr Grzegorz Wyłupek Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
76. prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski IM PAN Warszawa
77. dr inż. Zenon Zbąszyniak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
78. Sofia Zinkovskaya Columbus

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek