JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Lista uczestników

(31.8.2010)

1. prof. dr hab. n. med. Jerzy Adamus Centrum Medyczne Ostrobramska Warszawa
2. dr Paweł Andrzejewski Uniwersytet Szczeciński, Inst. Matem.
3. prof. dr hab. Jarosław Bartoszewicz Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
4. mgr inż. Przemysław Błachnio WAT Warszawa
5. Sylwia Błaszczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego
6. prof. dr hab. Leon Bobrowski IBIB PAN
7. dr inż. Piotr Bora WAT Warszawa
8. prof. dr hab. Mykola Bratiichuk Politechnika Śląska, Inst. Matem.
9. dr Leszek Brzeźny WAT Warszawa
10. prof. dr hab. Stanisław Brzychczy AGH Kraków, Wydz. Matem. Stosowanej
11. mgr inż. Mateusz Buczek WAT Warszawa
12. dr Czesław Bylka Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
13. dr Anna Chwastyk Politechnika Opolska, Kat. Mat. i Zast. Inform.
14. Agnieszka Ciszewska Uniwersytet Jana Kochanowskiego
15. Urszula Danielewska Uniwersytet Jana Kochanowskiego
16. prof. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz Uniwersytet Jagielloński, Inst. Matem.
17. mgr Wiesława Dąbała Fundacja CBOS Warszawa
18. mgr inż. Adam Deptuła Politechnika Opolska, Wydz. Mechaniczny
19. mgr Andrzej Dietrich Inst. Nafty i Gazu Kraków
20. mgr Olga Doan Allianz Direct New Europe
21. prof. dr hab. Maksymilian Dryja Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem. Stos.
22. dr Robert Dryło IMPAN Warszawa
23. mgr inż. Łukasz Dzieł WAT Warszawa
24. dr Tatiana Fic National Inst. of Economic and Social Research
25. doc. dr Eugeniusz Fidelis IM PAN Warszawa
26. mgr Krzysztof Gachewicz PZU Życie SA
27. dr hab. Henryk Gacki Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
28. prof. dr hab. Jerzy Gawinecki WAT Warszawa
29. mgr inż. Andrzej Giniewicz Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
30. mgr inż. Michał Glet WAT Warszawa
31. prof. dr hab. Jurij Głazunow Politechnika Gdańska
32. dr Dorota Górecka UMK Toruń, Wydz. Nauk Ekon. i Zarządzania
33. dr Mieczysław Gruda Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn. PIB
34. dr inż. Wiesław Grygierzec Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
35. dr Grzegorz Grzegorczyk Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
36. mgr inż. Janusz Grzybowski ISD Huta Częstochowa
37. mgr inż. Arkadiusz Gwóźdź WASKO S.A.
38. mgr Zenon Hadaś ISD Huta Częstochowa
39. dr hab. Paweł Hitczenko Drexel University, Dept. of Math., Philadelphia
40. mgr inż. Łukasz Hoppe WASKO SA, Gliwice
41. prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk IM PAN Warszawa
42. prof. dr hab. Adam Jakubowski UMK Toruń, Wydz. Mat. i Inf.
43. prof. dr hab. Jacek Jakubowski UW, Inst. Matem., PW, Wydz. MiNI
44. mgr Elżbieta Janas PZU Życie SA
45. dr Klara Janglajew Uniwersytet w Białymstoku, Inst. Matem.
46. dr inż. Anna Jaśkiewicz Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
47. prof. dr hab. Zbigniew Jelonek IMPAN Kraków
48. mgr Maria Kamińska-Zabierowska Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
49. prof. dr hab. Jerzy Kapelewski WAT Warszawa
50. Paulina Kardynał Uniwersytet Jana Kochanowskiego
51. dr Paweł Keller Uniw. Wrocławski, Inst. Inform.
52. mgr inż. Tomasz Kijko WAT Warszawa
53. prof. dr hab. Jerzy Klamka Politechnika Śląska, Inst. Automatyki
54. dr Jan Koroński Politechnika Krakowska, Inst. Matem.
55. prof. dr hab. Witold Kosiński PJWSTK Warszawa
56. dr Stefan Kotowski PJWSTK Warszawa
57. dr Jan Krzysztof Kowalski IM PAN Warszawa
58. Agata Ksel Uniwersytet Jana Kochanowskiego
59. Małgorzata Ksel Uniwersytet Jana Kochanowskiego
60. prof. dr hab. Mieczysław Kula Uniwersytet Śląski
61. dr inż. Bogdan Lila WAT Warszawa
62. dr Marian Liskowski Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
63. dr Jarosław Łazuka WAT Warszawa, Inst. Matem. i Krypt.
64. mgr inż. Rafał Łuszczyna Politechnika Opolska, Wydz. Mechaniczny
65. Wioleta Maciszkiewicz Uniwersytet Jana Kochanowskiego
66. dr Marek Malinowski Uniwersytet Zielonogórski
67. mgr inż. Krzysztof Mańk WAT Warszawa
68. mgr Ewa Marciniak AGH Kraków, Wydz. Mat. Stos.
69. prof. dr hab. Augustyn Markiewicz Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
70. prof. dr hab. Marek Męczarski SGH Warszawa, Inst. Ekonometrii
71. dr hab. Mariusz Michta Uniwersytet Zielonogórski
72. mgr Przemysław Mogiłka PZU Życie SA
73. Joanna Mucha Uniwersytet Jana Kochanowskiego
74. dr inż. Paweł Najechalski Uczelnia Łazarskiego, Wydz. Ekonomii i Zarządzania
75. dr hab. inż. Aleksander Nawrat Politechnika Śląska, Inst. Automatyki
76. prof. dr hab. Wojciech Niemiro UMK Toruń i Uniw. Warszawski
77. Patrycja Niewczas Uniwersytet Jana Kochanowskiego
78. dr Mariusz Niewęgłowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
79. Katarzyna Nowak Uniwersytet Jana Kochanowskiego
80. mgr Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
81. Anna Odelska Uniwersytet Jana Kochanowskiego
82. mgr inż. Roman Ogaza WASKO SA, Gliwice
83. prof. dr hab. Wojciech Okrasiński U. Zielonogórski, Wydz. Matem., Inform. i Ekon.
84. prof. dr hab. Marian A. Partyka Politechnika Opolska, Wydz. Mechaniczny
85. prof. dr hab. Bożenna Pasik-Duncan University of Kansas, Lawrence, U.S.A.
86. dr inż. Ewa Pawelec Politechnika Warszawska, Wydział MiNI
87. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński Uniwersytet Warszawski, Inst. Mat. Stos. i Mech.
88. doc. dr hab. Szymon Peszat IM PAN Kraków
89. dr inż. Barbara Popowska Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
90. prof. dr hab. Zdzisław Porosiński Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
91. prof. dr hab. Tadeusz Radzik Politechnika Wrocławska, Inst. Matem.
92. dr Teresa Rajba Akad. Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
93. dr inż. Jerzy Stefan Respondek Politechnika Śląska, Inst. Informatyki
94. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki IM PAN Katowice
95. prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
96. dr Wawrzyniec Sadkowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
97. dr Przemysław Scherwentke Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
98. mgr Ewelina Seroka UKSW Warszawa, Wydz. Matem.-Przyr.
99. prof. dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska Warszawski Uniwersytet Medyczny
100. dr Sebastian Sitarz Uniwersytet Śląski, Inst. Matem.
101. prof. dr hab. inż. Andrzej M. J. Skulimowski AGH Kraków, Kat. Automatyki
102. prof. dr hab. Lesław Socha UKSW, Wydz. Matem.-Przyr.
103. mgr Katarzyna Steliga UMCS Lublin
104. prof. dr hab. Łukasz Stettner IM PAN Warszawa
105. dr Marcin Sydow PJWSTK Warszawa
106. prof. dr hab. Krzysztof Szajowski Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
107. prof. dr hab. Władysław Szczotka Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
108. dr Piotr Szlenk TUA Allianz S.A.
109. Ewa Tomaszewska Uniwersytet Jana Kochanowskiego
110. dr Krzysztof Topolski Uniwersytet Wrocławski, Inst. Matem.
111. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik Akad. Ekonomiczna Katowice, Kat. Ekonometrii
112. dr Tomasz Wachowicz Akademia Ekonomiczna w Katowicach
113. dr Andrzej Wakulicz IM PAN Warszawa
114. dr Zbigniew Walczak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
115. dr Janusz Wąsowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
116. prof. dr hab. Aleksander Welfe Uniwersytet Łódzki
117. prof. dr hab. Jacek Wesołowski Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
118. dr Margareta Wiciak Politechnika Krakowska, Inst. Matem.
119. dr hab. Maciej Wilczyński Politechnika Wrocławska, Inst. Matem. i Inf.
120. dr Maciej Wiśniewolski Uniwersytet Warszawski, Inst. Matem.
121. dr Piotr Wojdyłło IM PAN Warszawa
122. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk Uniw. Warszawski, IMPAN
123. dr inż. Iwona Wróbel Politechnika Warszawska, Wydz. Mat. i Nauk Inf.
124. prof. dr hab. Jerzy Zabczyk IM PAN Warszawa
125. dr Zbigniew Zaczkiewicz Politechnika Białostocka, Wydz. Informatyki
126. dr Marta Zalewska Warszawski Uniwersytet Medyczny
127. dr Zenon Zbąszyniak Politechnika Poznańska, Inst. Matem.
128. prof. dr hab. Ryszard Zieliński IM PAN Warszawa
129. prof. dr hab. Roman Zmyślony Uniw. Zielonogórski, Uniw. Opolski
130. mgr inż. Anna Żyła PZU Życie SA
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek