Dofinansowanie spotkań naukowych oraz gości IMPAN odbywa się ze środków IMPAN. Wniosek składa osoba będąca pracownikiem Instytutu, która będzie odpowiedzialna za rozliczenie wydatków. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są przez odpowiednią komisję powołaną przez Instytut. Przed podjęciem decyzji komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje lub o modyfikację wniosku.
 

Dofinansowanie małych spotkań naukowych

Celem programu jest finansowanie spotkań małych grup badawczych, szkół lub mini-konferencji. Wniosek powinien zawierać tytuł, termin i miejsce spotkania, liczbę uczestników oraz plan naukowy (plik pdf) z nazwiskami organizatorów i głównych prelegentów lub wykładowców z zaznaczeniem ich afiliacji. Dodatkowo wnioskodawca składa plan finansowy (plik pdf), preliminarz wydatków spotkania. Dofinansowanie małych spotkań badawczych i szkół przez IMPAN przyznawane jest do wysokości 10 tys. zł. Poza wyjątkowymi przypadkami spotkania badawcze przekraczające 20 uczestników nie kwalifikują się jako 'małe spotkania badawcze'. Ponadto uzyskane istotne dofinansowanie z Centrum Banacha ogranicza wysokość dofinansowania do co najwyżej 2000zł. Fragmenty dużych konferencji/spotkań nie są uznawane za 'małe spotkania badawcze'.

Organizatorzy spotkań badawczych dofinansowanych przez IMPAN są zobowiązani do podawania informacji o tym na stronie internetowej spotkania i w swoich materiałach konferencyjnych.

Goście IMPAN

Celem programu jest finansowanie krótkich wizyt gości spoza Warszawy zapraszanych przez badaczy lub grupy badawcze działające wewnątrz IMPAN.  Wnioski winny zawierać informacje dotyczące gościa i terminu jego wizyty. Dodatkowo wnioskodawca składa plan badawczy (plik pdf) wraz z informacją o dotychczasowej współpracy oraz plan finansowy - preliminarz wydatków (plik pdf). Dofinansowanie wizyty gościa przyznawane jest do wysokości 5 tys. zł.

Prace naukowe powstałe w wyniku współpracy wspieranej przez program  winny zawierać odpowiednią adnotację odnoszącą się do IMPAN.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek