JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Stypendium naukowe im. Roberta Bartoszyńskiego z zastosowań matematyki

Rozstrzygnięcie w 2018 roku

W dniu 1 czerwca 2018 Jury w składzie prof. Adam Idzik i Łukasz Stettner po zapoznaniu się ze zgłoszeniami na Konkurs na stypendium naukowe im. Roberta Bartoszyńskiego postanowiło przyznać dwa stypendia w wysokości 3 tys. PLN brutto płatne miesięcznie od lipca do grudnia 2018 następującym osobom:

  • doktorowi Łukaszowi Płociniczakowi (PWr)
  • doktorowi Janowi Poleszczukowi (IBIB PAN).

Równocześnie laureaci zostali zaproszeni do wygłoszenia 45 minutowych wykładów na 47. Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki w Zakopanem - Kościelisku w dniach 4-11 września 2018.

Ogłoszenie

Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stypendia naukowe im. Roberta Bartoszyńskiego z zastosowań matematyki dla młodych matematyków, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż w 2013 roku.

Planowane jest przyznanie dwóch stypendiów wypłacanych miesięcznie od lipca 2018 do grudnia 2018, w kwocie 3000 PLN brutto każde. Stypendia te są ufundowane przez żonę Profesora Roberta Bartoszyńskiego Panią Sofię Zinkovskaya.

Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków zawierających CV, skrócony opis (do 3 stron) planowanych badań naukowych w okresie stypendialnym, oraz listy publikacji na adres:

  • Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN,
  • ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, 
  • z dopiskiem: Konkurs im. Roberta Bartoszyńskiego

do 20 maja 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2018 roku przez Jury w składzie: prof. Adam Idzik  i prof. Łukasz Stettner.

Laureaci Konkursu będą zaproszeni do wygłoszenia

Wykładu im. Roberta Bartoszyńskiego

na 46. Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki we wrześniu 2018 roku.

Profesor Robert Bartoszyński (1933 – 1998) studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracował w Instytucie Matematycznym PAN. Tutaj obronił doktorat (1959) i tu się habilitował (1969). Tytuł profesora uzyskał w 1973 roku. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Zastosowań Probabilistycznych w IMPAN. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach; między innymi w Berkeley i w Columbus, Ohio. Jego prace dotyczyły rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz modelowania zjawisk biologicznych. Był redaktorem naczelnym Matematyki Stosowanej, jak i redaktorem Zastosowań Matematyki (późniejszego Applicationes Mathematicae).

 

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek