JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Stypendium im. T. Ważewskiego

Laureaci

Sypendium na rok 2013 otrzymał Tomasz Zachary Szarek.

Regulamin

 1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku w wysokości 1 tys. złotych miesięcznie, z funduszu ofiarowanego na ten cel przez prof. Czesława Olecha.
 2. Może ono byc przyznane jako dodatkowe do już przyznanego stypendium z innych funduszy.
 3. Uprawnieni do uzyskania stypendium są doktoranci IMPAN.
 4. Stypendium przyznaje w drodze konkursu komisja zlożona z 3 czlonków komisji doktoranckiej IMPAN uzupelnioną o dwie osoby spoza komisji i ewentualnie o specjalistę z równan rózniczkowych. Komisja może zasięgnąć opinii osób zewnętrznych. Komisję powołuje Dyrektor Instytutu.
 5. Instytut umieszcza informację o stypendium na swej stronie internetowej i informuje o nim uprawnionych kandydatów. Wraz z podaniem o stypendium ubiegąjacy się o nie kandydat składa (o ile nie są już dostępne w IMPAN) następujące dokumenty:
  1. życiorys naukowy (zawierąjacy wyniki studiów),
  2. listę publikacji,
  3. opinie promotora (jeśli jest już mianowany),
  4. plany badawcze,
  5. informacje o już przyznanych stypendiach.
 6. Komisja przyznaje stypendium kandydatowi/kandydatce w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia (w tym wyniki studiów) oraz ocenę planów badawczych. Przy wyborze laureata komisja uwzględnia wysokość już przyznanych stypendiów, unikąjac zbytniej ich kumulacji. W wypadku równorzędnych kandydatur pierwszeństwo ma osoba bliska tematyce związanej z badaniami profesora Ważewskiego. Komisja może też podzielić kwotę stypendium na dwie osoby.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek