Programista www

Obowiązki

 • analiza wymagań użytkowników
 • modyfikacja i rozbudowa funkcjonalności witryny internetowej https://www.impan.pl/
 • automatyzacja zadań administracyjnych

Wymagane doświadczenie zawodowe

 • programowanie w powłoce systemów operacyjnych
 • znajomość popularnych języków programowania (np. Bash, Python, Perl, HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL)
 • znajomość procesu wytwórczego oprogramowania
 • znajomość środowisk rozwoju oprogramowania i jego migracji (np. git)
 • doświadczenie w testowaniu oprogramowania

Ponadto oczekujemy

 • ukończonych studiów wyższych informatycznych lub pokrewnych
 • znajomości języka angielskiego w zakresie komunikatywnym
 • doświadczenia w obsłudze użytkowników systemów informatycznych

Oferujemy

 • dobrą atmosferę w pracy
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • pracę na pełny etat
 • długofalowy rozwój zawodowy w poszczególnych obszarach w zróżnicowanym środowisku informatycznym
 • możliwość praktycznego używania języka angielskiego
 • wsparcie w realizacji kreatywnych pomysłów

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny z klauzulą:

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Matematycznych PAN moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Programista www. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. ”.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Matematyczny PAN moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. ”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8 ,00-656 Warszawa

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adres.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla:

- aktualnej rekrutacji,

- w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb przyszłych rekrutacji

4. Pani/Pana dane rekrutacyjne przechowywane będą 21 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 2 lata lub do momentu odwołania zgody.

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Dokumenty prosimy przesyłać do Instytutu Matematycznego PAN w terminie do dnia 20.02.2019 na adres.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek