JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Samorząd Doktorantów

Zgodnie z ustawą "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" społecznoœść doktorantów w IM PAN tworzy samorząd tj. wyodrębnioną i określoną przez przepisy grupę społeczną, w której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołaną do samodzielnego wykonywania zadań, o charakterze przedstawicielskim, posiadającą osobowość prawną, decydującą o własnych sprawach, wykonującą funkcje uzupełniające w stosunku do struktur IM PAN.

Regulamin Samorządu Doktorantów IMPAN
 

Rada Samorządu Doktorantów IM PAN

  • mgr Filip Rupniewski (Przewodniczący)
  • mgr  Łukasz Maślanka (Wiceprzewodniczący)
  • mgr Klaudiusz Czudek (Sekretarz)

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej IM PAN - mgr Filip Rupniewski

Przedstawiciel doktorantów w komisji do spraw studiów doktoranckich - mgr Filip Rupniewski

Doktoranci także zasiadają w komisji do spraw pomocy materialnej dla doktrantów.

Rada Samorządu Doktorantów PAN na Facebooku

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek