Komisja do spraw Równego Traktowania

powołana przez Kolegium Dyrekcji IM PAN


Skład komisji:

- dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska (przewodnicząca) <a.wroblewska@impan.pl>,

- dr hab. Jarosław Buczyński <j.buczynski@impan.pl>,

- dr hab. Karolina Kropielnicka <k.kropielnicka@impan.pl>,

- prof. dr hab. Adam Nowak <a.nowak@impan.pl>.

Celem komisji jest:

  • zbieranie informacji dotyczących procentowego udziału kobiet w działalności IM PAN i Centrum Banacha,
  • proponowanie aktywności mających na celu zwiększenie udziału w działalności naukowej grup niewystarczająco reprezentowanych (w szczególności kobiet),
  • rozstrzyganie ewentualnych konfliktów związanych z dyskryminacją pracowników z uwagi na płeć, pochodzenie, wyznanie, itd.,
  • przygotowanie i uaktualnianie Planu Równości Płci.

 

Przydatne dokumenty

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Oświadczenie pracownika

Deklaracja dostępności

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek