Plan Równości Płci

W przygotowaniu

Instytut Matematczny PAN przygotowuje Plan Równości Płci. Zajmuje się tym grupa robocza składająca się z Komisji ds Równego Traktowania (Aneta Wróblewska-Kamińska,  Jarosław Buczyński, Karolina Kropielnicka, Adam Nowak) oraz przedstawicielki Dyrekcji Renaty Podgórskiej-Zając. Wszelkie sugestie, odnośnie treści Planu prosimy przesyłać członkiniom i/lub członkom grupy roboczej.

Cele Planu

Grupa robocza określiła następujące cele planu równości płci w IM PAN:
  1. Zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.
  2. Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet.
  3. Czynienie starań w zakresie zwiększenia równowagi płci przy rekrutacji na stanowiska naukowe oraz do szkół doktorskich.
  4. Poszukiwanie możliwości ułatwiania łączenia pracy naukowej z życiem rodzinnym.
  5. Starania o zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: komisjach instytutowych, w kadrze zarządzającej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim, z zachowaniem adekwatnego umiaru aby nie obciążyć nadmiernie kobiet obowiązkami administracyjnymi.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek