Historia

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk jest ośrodkiem naukowym założonym przez Rząd 20 listopada 1948r. jako Państwowy Instytut Matematyczny. Zgodnie z projektem opracowanym w 1945 r. przez profesorów K. Borsuka, B. Knastra i K. Kuratowskiego, Instytut Matematyczny został podzielony na zakłady poświęcone poszczególnym dziedzinom matematyki. Od samego początku w Instytucie zaczęła działać redakcja naukowa, której zadaniem była koordynacja publikacji matematycznych w Polsce. W tym samym czasie założono Centralną Bibliotekę Matematyczną.

Większość wybitnych polskich matematyków pracowało w Instytucie w trakcie swojej kariery naukowej. Wielu z nich zajmowało stanowiska kierowników ośrodków i zakładów - m. in. Karol Borsuk, Stanisław Gołąb, Kazimierz Kuratowski, Franciszek Leja, Edward Marczewski, Stanisław Mazur, Andrzej Mostowski, Władysław Orlicz, Witold Pogorzelski, Wacław Sierpiński, Hugo Steinhaus i Tadeusz Ważewski.

Instytut jest instytucją ogólnopolską. Główny ośrodek jest zlokalizowany w stolicy, ale działają również ośrodki poza Warszawą: w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu.

W 1952 r. Państwowy Instytut Matematyczny został włączony do Polskiej Akademii Nauk i od tego czasu funkcjonuje pod obecną nazwą.

W 1972 r. założono Międzynarodowe Centrum Stefana Banacha. Centrum organizuje warsztaty i konferencje z udziałem zarówno młodych matematyków, jak i zagranicznych specjalistów. Działalność Centrum Banacha okazała się niezmiernie ważna dla międzynarodowej współpracy matematyków. Od niedawna część spotkań w Centrum Banacha odbywa się w nowo założonym Centrum Konferencyjnym w Będlewie koło Poznania. Centrum Konferencyjne ciągle się rozwija i umożliwia naukowcom organizowanie zjazdów i spotkań w przyjaznej atmosferze.

Dyrektorzy Instytutu i Przewodniczący Rady Naukowej

Przy PIM w latach 1948-1952 powołano Radę Instytutu, której Prezesem został Prof. Wacław Sierpiński, ktory był także I Przewodniczącym Rady Naukowej IMPAN w latach 1952-1967, a w latach 1968-1969 był jej Honorowym Przewodniczącym.  Potem przewodniczyli Radzie Naukowej IMPAN kolejno profesorowie: 

 1. Kazimierz Kuratowski (1968-1980),
 2. Karol Borsuk (Honorowy Przewodniczący w latach 1980-1982),
 3. Zbigniew Ciesielski (1980-1989),
 4. Czesław Olech (1990-2007),
 5. Andrzej Schinzel (2007-2018).
 6. Feliks Przytycki (2019-...)

Kolejnymi Dyrektorami Instytutu byli profesorowie:

 1. Kazimierz Kuratowski (1948-1967),
 2. Roman Sikorski (1968-1969),
 3. Jerzy Maria Łoś (1970, p.o. Dyrektora)
 4. Czeslaw Olech (1970-1985).
 5. Bogdan Bojarski (1985-2002),
 6. Stanisław Janeczko (2002 – 2010),
 7. Feliks Przytycki (2010 - 2018). 
 8. Łukasz Stettner (2018- )

Międzynarodowym Centrum im. Stefana Banacha, od chwili jego utworzenia, kierowali Dyrektorzy Instytutu lub CB wraz z Międzynarodową Radą Naukową CB. I tak kolejno dyrektorami CB byli profesorowie:

 1. Czesław Olech (1972-1992),
 2. Bogdan Bojarski (1992-2002),
 3. Stanisław Janeczko (2002- 2015).
 4. Adam Skalski (2015- )


 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek