Pracownicze Plany Kapitałowe

Skład Komisji ds. PPK

1. dr hab. Tomasz Adamowicz
2. mgr Małgorzata Glińska
3. dr hab. Piotr Miłoś
4. dr hab. Karol Palka
5. mgr inż. Katarzyna Sołtyk-Sołtycka
6. mgr Agnieszka Stachelska-Kałwajtys
7. prof. Łukasz Stettner
8. mec. Bartłomiej Zdziarski
9. Monika Zysk

Koordynator wdrażania PPK w IM PAN - mgr Renata Podgórska-Zając

Harmonogram wdrożenia w IM PAN Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli powszechnego systemu oszczędzania dla pracowników realizowanego przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Protokół z wyboru instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o PPK

FORMULARZE

Załącznik 1. WNIOSEK o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)

Załącznik 2. DEKLARACJA o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników PPK administrowanego przez Instytut Matematyczny PAN z siedzibą w Warszawie

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek