Postępowania poniżej 30.000 euro

Dostawa laptopa- nr postępowania 28/220/IMPAN/4.8/2020

Zaproszenie do składania ofert
formularz oferty.
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zleceniodawcy jako administratora danych - 30/220/IMPAN/4.8/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont 2 pomieszczeń bibliotecznych i ich adaptacji na Pracownię Digitalizacji wraz z nadzorem autorskim w budynku w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8. 

ogłoszenie aktywne w bazie konkurencyjnosci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24704
treść ogłoszenia
zapytanie ofertowe
załączniki edytowalne
wynik_projekt_2_pomieszczen.pdf

 

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek