postępowania powyżej 30. 000 euro

Świadczenie usług poligraficznych polegających na drukowaniu i oprawie cyklicznych pozycji książkowych dla Instytutu Matematycznego PAN - 8/220/IMPAN/PN/2019

Postępowanie na „Świadczenie usług poligraficznych polegających na drukowaniu i oprawie cyklicznych pozycji książkowych dla Instytutu Matematycznego PAN” – nr 8/220/IMPAN/PN/2019 prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem https://impan.ezamawiajacy.pl/

Informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

 

Sukcesywne dostawy artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla Instytutu Matematycznego PAN z podziałem na dwie części” - Znak sprawy: 9/220/IMPAN/ZC/2019

Informacja z otwarcia ofert
załącznik nr 5 do SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I i II

Dostawa mebli na potrzeby projektu OZwRCIN w Instytucie Matematycznym PAN - 10/220/IMPAN/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-3 (wersja edytowalna)
informacja z otwarcia ofert 23.10.2019
wynik postępowania

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do czterech kotłowni w Ośrodku Badawczo - Konferencyjnym w Będlewie Instytutu Matematycznego PAN - 12/220/IMPAN/PN/2019

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załaczniki do SIWZ nr 2-6 (wersja edytowalna)
Pytania i odpowiedzi
UWAGA nowy załącznik nr 2 do SIWZ

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek