JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Siedemnaste spotkanie - 15 stycznia 2021

Program

1. Praca matematyków w Radzie Doskonałości Naukowej i pojawiające się problemy - referuje prof. Tomasz Szarek.
2. Prace Komisji Ewaluacji Naukowej - referuje prof. Stefan Jackowski.
3. Działania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - referuje prof. Zbigniew Marciniak.
4. Przygotowania do Kongresu Młodych Matematyków w Łodzi.
5. Wolne wnioski i uwagi.

Obecni członkowie Kolegium:

prof. dr hab. Mariusz BIENIEK - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr hab. Wojciech DOMITRZ - Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

prof. dr hab. Krzysztof DYCZKOWSKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

prof. dr hab. Katarzyna HORBACZ - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego,

prof. dr hab. Grażyna HORBACZEWSKA - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,

prof. dr hab. Tomasz JURDZIŃSKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,

prof. dr hab. Stanisław KASJAN - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Marcin MAGDZIARZ - Dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej,

prof. dr hab. Marian NOWAK - Dyrektor Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego,

dr hab. Jakub PRZYBYŁO - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w zastępstwie prof. dr hab. Piotra Oprochy, Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Łukasz STETTNER - Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,

prof. dr hab. Paweł STRZELECKI - Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,

dr hab. Bogdan SZAL - Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego,

prof. dr hab. Błażej SZEPIETOWSKI - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdanskiego, w zastępstwie prof. dr hab. Piotra Bojarskiego - Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego,

dr hab. inż. Adam WOJCIECHOWSKI - Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,

prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszeni goście:

prof. dr hab. Zbigniew MARCINIAK - Przewodzniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

prof. dr hab. Tomasz SZAREK - Rada Doskonałości Naukowej,

prof. dr hab. Stefan JACKOWSKI - Komitet Ewaluacji Nauki, Instytut Matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. dr hab. Stanisław JANECZKO - IM PAN,

prof. dr hab. Feliks PRZYTYCKI - IM PAN,

dr hab. Tomasz CIEŚLAK, dr hab. Piotr NOWAK, prof. dr hab. Adam SKALSKI, Renata PODGÓRSKA-ZAJĄC - członkowie Dyrekcji IM PAN.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek