JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Szesnaste spotkanie - 13 grudnia 2019

Program:

  1. Prace Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wystąpienie przewodniczącego Rady prof. Z. Marciniaka).
  2. Wystąpienia przedstawicieli IM PAN w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (prof. P. Biler), oraz Rady Doskonałości Naukowej (prof. T. Szarek).
  3. Informacja o pracach Komisji ds. punktacji czasopism wraz z dyskusją (prof. P. Nowak i prof. T. Cieślak).
  4. Informacja o VIII Kongresie Młodych Matematyków Polskich organizowanym w Łodzi przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką ( prof. M. Studniarski).
  5. Inne bieżące sprawy.

 

Obecni członkowie Kolegium:

prof. dr hab. Mariusz BIENIEK - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

prof. dr hab. Piotr BILER - Prodziekan ds. naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego,

dr hab. Wojciech DOMITRZ - Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

prof. dr hab. Tomasz JURDZIŃSKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,

prof. dr hab. Krzysztof STEMPAK - Dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej,

dr hab. Marek GALEWSKI - Zastępca Dyrektora ds. rozwoju Dziekan Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej,

dr hab. Robert DYLEWSKI - Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego,

prof. dr hab. Bogdan SZAL - Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

prof. dr hab. Piotr OPROCHA - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w zastępstwie dr hab. Vsevoloda Vladimirova, prof. nadzw. – Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Sławomir RYBICKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Katarzyna HORBACZ - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego,

prof. dr hab. Łukasz STETTNER - Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,

prof. dr hab. Paweł STRZELECKI - Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. dr hab. Marcin STUDNIARSKI - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,

prof. dr hab. Błażej SZEPIETOWSKI - Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdanskiego, w zastępstwie prof. dr. hab. Piotra Bojarskiego - Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego,

prof. dr hab. Witold WNUK - Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w zastępstwie prof. dr. hab. Jerzego Kaczorowskiego - Dziekana Wydziału,

prof. dr hab. Włodzimierz ZWONEK - Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaproszeni goście:

prof. dr hab. Zbigniew MARCINIAK - Przewodzniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

prof. dr hab. Tomasz SZAREK - Rada Doskonałości Naukowej,

prof. Feliks PRZYTYCKI, IM PAN,

dr hab. Tomasz CIEŚLAK, dr hab. Piotr NOWAK, prof. dr hab. Adam SKALSKI, Renata PODGÓRSKA-ZAJĄC - członkowie Dyrekcji IM PAN.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek