8GRU 2011

Wykład prof. Tadeusza Januszkiewicza

Wykład - kolokwium, PTM – IMPAN-CB:
prof. Tadeusz Januszkiewicz (IM PAN) wygłosi wykład Grupy jako obiekty geometryczne
Streszczenie:
Badanie nieskończonych grup metodami geometrycznymi, rozpoczęte przez Maxa Dehna w początkach dwudziestego wieku, zostało odnowione w końcu wieku w pracach Mostowa, Margulisa i przede wszystkim Gromowa. Nowością ich podejścia jest skupienie się na asymptotycznych, zgrubnych własnościach grup i przestrzeni, ktore jednak niosą wiele interesujacej informacji o pewnej klasie grup.
Opowiem o twierdzeniu Mostowa o sztywnosci, twierdzeniu Gromowa o wzroście wielomianowym, grupach hiperbolicznych Gromowa, oraz (nowszych) zastosowaniach podobnych idei dla ważnych grup niskowymiarowej topologii.
Przed wykładem, od godz. 16, zapraszamy na kawę, herbatę i ciasteczka.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek