JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
15MAJ 2023

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego w 2023 r.

Laureatką nagrody w 2023 r. została dr Agnieszka Hejna z Uniwersytetu Wrocławskiego i Rutgers University za cykl prac dotyczących badania uogólnień klasycznych twierdzeń analizy harmonicznej do kontekstu teorii Dunkla.  

Nagrodę przyznało jury w składzie: Piotr Achinger, Iwona Chlebicka, Maciej Dołęga, Mikołaj Frączyk, Joachim Jelisiejew, Kamil Kaleta, Jarosław Mederski, Adam Skalski (przedstawiciel Dyrekcji IM PAN), Anna Szymusiak.
Z regulaminu nagrody:
Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki została ustanowiona w 1981 roku przez Jego córkę Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda jest przyznawana co najwyżej raz w roku osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i które nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków) ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN. Ocenie podlegają zarówno publikowane, jak i przyjęte do druku prace naukowe kandydatów. Dotychczasowych laureatów nagrody można znaleźć na stronie internetowej IMPAN:
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek