JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
15 5 2014

Konkurs na okresowe stanowisko badawcze adiunkta: projekt `Ku geometrycznej teorii grup kwantowych'

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na okresowe stanowisko badawcze adiunkta: projekt `Ku geometrycznej teorii grup kwantowych' (kierownik Adam Skalski) na okres 1 roku począwszy od 1 stycznia 2015, dla osób posiadających tytuł doktora matematyki i pewne doœwiadczenie w dziedzinie grup kwantowych, geometrycznej teorii grup bądz algebr operatorowych. Instytut oczekuje, że osoba przyjęta w ramach konkursu będzie prowadziła działalnoœć badawczą w tematyce związanej z projektem oraz działalnoœć organizacyjną (organizacja konferencji i seminariów). Okres zatrudnienia w Instytucie powinien być wykorzystany na intensywną pracę badawczą, w której nie mogą przeszkadzać dodatkowo podjęte zatrudnienia. Podania wraz z opisem planowanego programu badawczego i jego związkiem z tematyką projektu, życiorysem zawierającym listę publikacji, oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 15 maja 2014 r. na adres „KONKURS KU GTGK" Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa   Należy również przesłać wyżej wymienione materiały drogą elektroniczną na adres e-mail. Dodatkowe informacje uzyskać można u Adama Skalskiego pod adresem e-mail. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca, a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Stanowisko będzie częœciowo finansowane z grantu Iuventus Plus `Ku geometrycznej teorii grup kwantowych' (kierownik Adam Skalski)

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek