JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
12 9 2013

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego począwszy od 1 listopada 2013 r., dla osób mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki, specjalność "podstawy matematyki". Podania wraz z opisem planowanego programu badawczego i organizacyjnego, życiorysem, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat prosimy nadsyłać w terminie do 12 września 2013 r. na adres: „KONKURS" Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10 skrytka poczt. 21  Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu (Warszawa) 22 5228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek