JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
20 5 2013

Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków w roku akademickim 2013/2014

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków Oferta dotyczy stanowisk asystenta i adiunkta na okres od 1/2 roku do 2 lat, począwszy od jesieni 2013 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie doktoratu z matematyki nie wcześniej niż w 2011 r. (lub 2010 r. w przypadku macierzyństwa po doktoracie). Do Konkursu mogą być dopuszczone osoby bez doktoratu, ale z pracą doktorską bliską ukończenia – w takim przypadku potrzebna jest szczegółowa opinia promotora. Warunkiem podjęcia pracy przez osobę mającą inne zatrudnienie jest uzyskanie urlopu w macierzystej instytucji. Wymagana także będzie zgoda kandydata na wliczenie go do liczby pracowników naukowych, z którą IM PAN występuje o dotację statutową. Każdy kandydat powinien wskazać z kim zamierza współpracować w Instytucie Matematycznym PAN. Podania wraz z opisem programu badań, życiorysem, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac, dwoma listami rekomendacyjnymi oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 20 maja 2013 r. na adres: „KONKURS" Anna Poczmańska Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10 skrytka poczt. 21   Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu 22-5228-101 lub emailem. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2013 r. O wynikach konkursu wszyscy kandydaci zostaną poinformowani. Dyrekcja Instytutu Matematycznego PAN

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek