JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
18 5 2012

Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków w roku akademickim 2012/2013

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków Oferta dotyczy stanowisk asystenta i adiunkta na okres od 1/2 roku do 2 lat, począwszy od jesieni 2012 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie doktoratu z matematyki nie wcześniej niż w 2010 r. (lub 2009 r. w przypadku macierzyństwa po doktoracie). Do Konkursu mogą być dopuszczone osoby bez doktoratu, ale z pracą doktorską bliską ukończenia – w takim przypadku potrzebna jest szczegółowa opinia promotora. Warunkiem podjęcia pracy jest uzyskanie (przez osobę mającą inne zatrudnienie) zgody macierzystej instytucji na uznanie IMPAN za jej podstawowe miejsce pracy w okresie zatrudnienia w IMPAN oraz uzyskanie (w macierzystej instytucji) urlopu. Każdy kandydat powinien wskazać z kim zamierza współpracować w Instytucie Matematycznym PAN. Podania wraz z opisem programu badań, życiorysem, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac, dwoma listami rekomendacyjnymi oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 18 maja 2012 r. na adres: „KONKURS" Anna Poczmańska Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10 skrytka poczt. 21   Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu 22-5228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2012 r., kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu Matematycznego PAN

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek